skip to Main Content
Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi planirani izdaci i rashodi Općine Podstrana.
Općinski Proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke te godišnje rashode i izdatke Općine. Proračun odobrava Općinsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen.
Proračun objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi s korištenjem općinskog novca u fiskalnoj godini.
Temeljni zakonski propisi kojima je uređeno donošenje, izvršavanje i izvještavanje o izvršenju Proračuna su slijedeći:
– Zakon o proračunu
– Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
– Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
– Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Općinski proračun za 2021. godinu

Uloga jedinice lokalne samouprave između ostaloga je i osigurati preduvjete za ostvarenje različitih potreba svojih mještana. Želja Općine Podstrana je, u proces izrade i donošenja Proračuna za iduću kalendarsku godinu, uključiti što je moguće veći broj zainteresiranih građana.

Stoga, pozivamo sve mještane Podstrane da se konstruktivnim prijedlozima uključe u proces donošenja Proračuna Općine Podstrana za narednu kalendarsku godinu.

Možete predlagati male komunalne projekte vezane uz postavljanje prometne signalizacije, sadržaja za rekreaciju na otvorenom, uređenje i građenje manjih građevinskih zahvata na javnim površinama, tj. one projekte koje mi možda i previdimo, a vama su bitni za „ugodno svakodnevno življenje“

Back To Top Skip to content