skip to Main Content

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. godine

Naziv projekta

Ponovno zaželimo zajedno

Poziv

Zaželi – program zapošljavanja žena -faza III

Korisnik projekta

Općina Podstrana

Partneri

  1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Split
  2. Centar za socijalnu skrb Split

Opis projekta

Projektom se zapošljava 15 žena iz ciljanih skupina na period od 6 mjeseci koje će brinuti  o  90 krajnjih korisnika s područja općine Podstrane što znači da projekt „Ponovno zaželimo zajedno“ rješava problem velike nezaposlenosti žena, smanjuje socijalnu isključenost osoba u nepovoljnom položaju i sprječava njihovu institucionalizaciju te povećava razinu kvalitete života.

Svaka zaposlena žena iz ciljane skupine pruža potporu i podršku za šest krajnjih korisnika kao što su: pomoć u kućanskim poslovima, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, nabavka namirnica, podrška kroz razgovore i druženje te pratnja i pomoć korisnika u raznim društvenim aktivnostima, održavanje čistoće domova korisnika, briga o higijeni, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa,  dostava pomagala i sl.), pomoć u socijalnog integraciji i drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i nemoćnih osoba.

Ciljevi projekta

Cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 90 krajnjih korisnika što će se osigurati zapošljavanjem 15  teže zapošljivih žena koje će im pružati potporu i podršku u kućanstvu u periodu od 6 mjeseci.

Očekivani rezultati projekta

Zapošljavanjem žena na ovim poslovima, postići će se veća razina socijalizacije starijih i nemoćnih osoba, olakšati će im se obavljanje svakodnevnih aktivnosti u njihovom domu, smanjiti će se rizik od siromaštva, socijalne iskljućenosti a povećati ćemo i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena na način da će one biti zaposlene u lokalnoj zajednici.

Projekt će doprinijeti rastu stope zaposlenih u lokalnoj zajednici te će se zapošljavanjem žena prijavljenih u evidenciju zaposlenih poboljšati životni standard cijele obitelji, a one će svojim radom doprinijeti poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika te u konačnici cijele lokalne zajednice.

Ukupna vrijednost projekta

740.000,00 kuna

Intezitet potpore

Europski socijalni fond 85%
Državni proračun RH 15%

Razdoblje provedbe projekta

28.07.2022 g. – 28.03.2023. g.

Back To Top Skip to content