skip to Main Content

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine. Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

ČLANOVI VIJEĆA MJESNIH ODBORA

STROŽANAC 1

 1. Toni Đerek, predsjednik
 2. Marko Milić
 3. Ana Zrinka Kurobasa
 4. Leo Klarić
 5. Željko Vrkljan

STROŽANAC 2

 1. Ljubomir Luketa, predsjednik
 2. Joško Budimir
 3. Tomislav Colić
 4. Grgo Škaro
 5. Matko Biočić

GRLJEVAC

 1. Antonijo Pejić, predsjednik
 2. Antonija Vrdoljak
 3. Božidar-Tin Dodig
 4. Danijela Jelić
 5. Vlade Car

GRBAVAC

 1. Marko Mandarić, predsjednik
 2. Barbara Uđbinac
 3. Dinko Mikuličić
 4. Jurica Tomić
 5. Dino Buntić

SV. MARTIN-MUTOGRAS

 1. Nikola Bakota, predsjednik
 2. Hrvoje Jurčević
 3. Martin Mikuličić
 4. Tomislav Čulić
 5. Adriana Vukšić

GORNJA PODSTRANA

 1. Lucija Pućo, predsjednica
 2. Ivana Popović
 3. Ivan Bogdanović
 4. Andrija Rako
 5. Ana Pućo
Back To Top Skip to content