skip to Main Content

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine. Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Mjesni odbori na području Općine Podstrana jesu:

 1. Mjesni odbor Strožanac I koji obuhvaća područje naselja Podstrana – Žminjača i naselja Podstrana- Sita.
 2. Mjesni odbor Strožanac II koji obuhvaća područje naselja Podstrana – Strožanac Donji i naselja Podstrana – Strožanac Gornji.
 3. Mjesni odbor Grljevac koji obuhvaća područje naselja Podstrana – Miljevac i naselja Podstrana – Grljevac.
 4. Mjesni odbor Grbavac koji obuhvaća područje naselja Podstrana – Grbavac.
 5. Mjesni odbor Sv. Martin – Mutogras koji obuhvaća područje naselja Podstrana – Sv. Martin i naselja Podstrana – Mutogras.
 6. Mjesni odbor Gornja Podstrana koji obuhvaća područje naselja Gornja Podstrana.
Članovi vijeća mjesnog odbora
 1. Toni Đerek, predsjednik
 2. Marko Milić
 3. Ana Zrinka Kurobasa
 4. Leo Klarić
 5. Željko Vrkljan
Zapisnici sa sjednica vijeća mjesnog odbora
Članovi vijeća mjesnog odbora
 1. Ljubomir Luketa, predsjednik
 2. Joško Budimir
 3. Tomislav Colić
 4. Grgo Škaro
 5. Matko Biočić
Zapisnici sa sjednica vijeća mjesnog odbora
Članovi vijeća mjesnog odbora
 1. Antonijo Pejić, predsjednik
 2. Antonija Vrdoljak
 3. Božidar-Tin Dodig
 4. Danijela Jelić
 5. Vlade Car
Kontakt e-mail:

mjesniodborgrljevac@gmail.com

Zapisnici sa sjednica vijeća mjesnog odbora
Članovi vijeća mjesnog odbora
 1. Marko Mandarić, predsjednik
 2. Barbara Uđbinac
 3. Dinko Mikuličić
 4. Jurica Tomić
 5. Dino Buntić
Kontakt e-mail:

mjesniodborgrbavac@gmail.com

Zapisnici sa sjednica vijeća mjesnog odbora
Back To Top Skip to content