skip to Main Content

Upravljanje razvojem predstavlja jedan od osnovnih preduvjeta dugoročnog i održivog rasta i razvoja koje svaka jedinica lokalne samouprave želi dostići. No upravljanje razvojem na svojevrstan način određeno je i ograničeno brojnim faktorima poput prirodnog okruženja, ljudskih potencijala, ekonomskim stupnjem razvoja, te brojnim drugim socio-ekonomskim čimbenicima. Iako je nesporna činjenica da se u Republici Hrvatskoj planiranje razvoja još uvijek promatra sa određenom zadrškom, te je prisutna teza da se neko područje može razvijati i spontano, bez prethodnog planiranja i analize modela njegova razvoja, posljednjih nekoliko godina prisutan je trend sve većeg korištenja modela upravljanja razvojem primjenom strateškog planiranja.

Kvalitetno strateško planiranje u sinergiji sa prostornim planiranjem Općina Podstrana prepoznala je i primjenjuje proteklih desetak godina poimajući da se upravljanje bez plana razvoja najčešće svodi na realizaciju kratkoročnih i nasumičnih ciljeva. S obzirom da je Republika Hrvatska, pa tako i Općina Podstrana zakoračila u novo programsko i financijsko razdoblje od 2021.-2027. godine u okviru kojih su definirani novi europski, nacionalni i regionalni razvojni prioriteti, te dostupni novi fondovi i programi za financiranje mjera i projekata iz različitih sektora i područja, Općina Podstrana pravovremeno je pokrenula postupak izrade novog strateškog plana razvoja čiji je cilj, na temelju prethodo provedenog vrednovanja svih relevantnih socio-ekonomskih čimbenika, utvrditi razvojne ciljeve i način njihove realizacije u razdoblju do konca 2025. godine.

Upravo razvoj koji se temelji na dugoročnim ciljevima i strategijama, posljedično rezultira ekonomskom razvijenošću, dobrom socijalnom politikom, očuvanjem i zaštitom prostora kao najvrjednijeg resursa, te u konačnici visokom razinom kvalitete života za cjelokupno stanovništvo.

Strateški plan razvoja općine Podstrana 2021.-2025.

Back To Top Skip to content