skip to Main Content

Naziv projekta

“Biraj biciklu!”

Poziv: ITU – URBANA MOBILNOST – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split

Nositelj projekta

Grad Split

Partneri: Grad Trogir, Grad Kaštela, Grad Solin, Općina Dicmo, Općina Klis, Općina Podstrana i Općina Dugopolje

Opis projekta

Projektom razvoja sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split planira se dodatno popularizirati korištenje bicikala kao alternativnog oblika javnog prijevoza na području UAS-a. Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije u sklopu ITU Poziva „URBANA MOBILNOST – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split“, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

U sklopu aktivnosti ovog integriranog projekta, Grad Split i 7 partnera – gradova i općina s područja Urbane aglomeracije Split (Solin, Trogir, Kaštela, Podstrana, Klis, Dugopolje i Dicmo), dobit će 41 novu postaju s ukupno 242 bicikla. Kroz projektne aktivnosti ujedno će se izraditi i analitička podloga – dokument za uspostavu integriranog sustava biciklističkih prometnica na području Urbane aglomeracije Split koja će biti temelj uspostave planiranog integriranog sustava biciklističkih prometnica na području Urbane aglomeracije Split.

Navedena 41 nova lokacija s biciklističkim terminalima bit će raspoređena u osam jedinica lokalne samouprave i to kako slijedi:

  • Grad Split: 16 terminala s 50 električnih i 20 klasičnih bicikala;
  • Grad Solin: 6 terminala s 12 električnih i 26 klasičnih bicikala;
  • Grad Trogir: 3 terminala s 10 električnih i 10 klasičnih bicikala;
  • Grad Kaštela: 6 terminala s 30 električnih i 30 klasičnih bicikala;
  • Općina Podstrana: 2 terminala s 6 električnih i 6 klasičnih bicikala;
  • Općina Klis: 2 terminala s 4 električna i 8 klasičnih bicikala;
  • Općina Dugopolje: 4 terminala s 10 električnih i 10 klasičnih bicikala;
  • Općina Dicmo: 2 terminala s 4 električna i 6 klasičnih bicikala.

Razdoblje provedbe projekta: 6. ožujak 2020. do 06. srpnja 2022. god.

Ukupna vrijednost projekta: 13.609.435,83 HRK

Bespovratna sredstva: 10.893.396,68 HRK

Udio Općine Podstrana u ukupnom iznosu projekta iznosi 469.500,00 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 375.787,80 kn. Projekt se sufinancira iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

 

Back To Top Skip to content