skip to Main Content

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda
Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ u okviru ITU mehanizma namijenjenog za financiranje projekata Urbane aglomeracije Split (UAS).

Korak po korak
Korak po korak

Naziv projekta

Korak po korak

Poziv

ITU – Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Korisnik projekta

Općina Podstrana

Partner

Dom za ovisnike Zajednica Susret

Opis projekta

Projekt Korak po korak ima za cilj razviti i proširiti dostupnost izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za najranjivije skupine društva na području Općine Podstrana i Urbane aglomeracije Split kako bi se smanjila socijalna isključenost i prevenirala institucionalizacija najranjivijih skupina u društvu.

Ciljne skupine projekta su djeca s teškoćama u razvoju, starije osobe, odrasle osobe s invaliditetom i djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju.

Djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom s područja općine Podstrana i UA Split predstavljaju skupinu koja je u najvećem riziku od institucionalizacije. Takve skupine zahtijevaju individualizirani rad koji će im biti omogućen kroz projekt. Također, projekt će omogućiti ciljnim skupinama korištenje usluga mobilnog tima socijalne naravi a čiji manjak na području UAS ističe Strategija za razvoj Urbane aglomeracije Split.

Ciljevi projekta

Ciljevi projekta su pružiti izvaninstitucionalne socijalne usluge psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja te podrške u inkluziji  najranjivijim skupinama društva na području općine Podstrana i UA Split koje će im izravno pomoći da se poveća njihova mobilnost i smanji društvena isključenost; ojačati kapacitete i znanje 6 stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina te osvijestiti javnost o važnosti pružanja socijalnih usluga u zajednici.

Očekivani rezultati projekta

Provođenjem projektnih aktivnosti odnosno osiguravanjem usluga mobilnog tima, socijalnog mentora, te aktivnosti individualnog rada s djecom s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i starijima, korisnici dobivaju mogućnost ravnopravnog sudjelovanja s ostalim članovima zajednice u svim važnim društvenim segmentima.

Uspostavom socijalnih usluga koje pridonose deinstitucionalizaciji stvaraju se jednake prilike. Projektom se izravno doprinosi borbi protiv socijalne isključenosti te smanjenju nejednakosti u društvu, jer osobe koje su zavisne o drugoj osobi dobivaju mogućnost uključivanja u društvene tokove zajednice. Ojačani korisnici bolje će se integrirati u društvo i postati ravnopravni članovi zajednice.

Kroz projekt će se nabaviti vozilo prilagođeno osobama s invaliditetom koje će se koristiti i nakon razdoblja provedbe projekta za pružanje socijalnih usluga mještanima Općine Podstrana.

Javnom kampanjom koja će se provesti u sklopu projekta osvijestiti će se šira javnost i ukazati na važnost prevencije institucionalizacije u društvu, važnost poznavanja potreba ciljnih skupina te na važnost integracije osoba s invaliditetom u društvo.

Kroz edukacije, stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljanih skupina steći će nova, te nadopuniti postojeća znanja o pružanju socijalnih usluga.

Evaluacija projektnih rezultata poslužiti će kao dobar pokazatelj za izradu nove Strategije općine i dati smjer razvoja za pružanje socijalnih usluga  i kreiranja proračuna za naredna financijska razdoblja.

Ukupna vrijednost projekta

1.997.520,00 kn

Intenzitet EU potpore

100%

Iznos koji financira EU

1.997.520,00 kn

Razdoblje provedbe projekta

30.06.2021. g. – 30.06.2023. g.

Udio Općine Podstrana u ukupnom iznosu projekta

1.839.120,00 kn

Udio Zajednice Susret u ukupnom iznosu projekta

158.400,00 kn

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Podstrana.

Logo Općina Podstrana

Vijesti

Back To Top Skip to content