skip to Main Content

Ustanove na području Općine Podstrana:

  1. Centar za kulturu Općine Podstrana, privremeni ravnatelj: Božen Živaljić, dipl.ing.građ.
  2. Gradska knjižnica Marka Marulića, Ogranak Podstrana, koordinator: Branko Krolo
  3. Osnovna škola «Strožanac», ravnateljica: Žana Prižmić
  4. Dječji vrtić «Mali mornari», voditeljica: Maja Ledenko
  5. Dječji vrtići «Bambini», voditeljica: Zorana Čeme
  6. Dječji vrtić «Brat Sunce», voditeljica: č.s. Ljilja Stipić
  7. Dječji vrtić «Vrtuljak», voditeljica: Helena Zaradić
  8. Turistička zajednica Općine Podstrana, direktorica: Zdravka Švenda

Centar za kulturu Općine Podstrana

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana
OIB: 42191507337
Telefon: 021/330 300
Telefax: 021/330 271

Privremeni ravnatelj:
Božen Živaljić, dipl.ing.građ. [kultura@podstrana.hr]

Gradska knjižnica MARKA MARULIĆA, ogranak Podstrana

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana
Telefon: 021/331 001

Odjel za djecu i mlade
Odjel za odrasle

Narodna knjižnica u Podstrani, u naselju Sv. Martin, osnovana je 1974. g. kao ogranak Narodne knjižnice Split.
Današnja Knjižnica djeluje kao ogranak u sastavu splitske Gradske knjižnice Marka Marulića na temelju ugovora s Općinom Podstrana.

Koordinator:
Branko Krolo [knjiznica.podstrana@email.t-com.hr]

Osnovna škola STROŽANAC

Adresa: Blato 1, 21 312 Podstrana
Telefon: 021/333 298

Osnovna škola u Strožancu – Podstrana otvorena je 1974. godine.

Ravnateljica:
Žana Prižmić [ured@os-strozanac-podstrana.skole.hr]

Dječji vrtići MALI MORNARI

Rad sa strankama: Ponedjeljak 8:00 – 13:00 i Petak 8:00 – 13:00

Adresa: Podstrana, Grljevačka 2b
Telefon: 091/7623122

Dječji vrtići BAMBINI

Adresa: Ul. Domovinskog rata 22, 21312, Podstrana
Telefon: 099 222 3344

Adresa: Gospe U Siti 13, 21312, Podstrana

Web: [http://djecjivrticbambini.com/]

Podružnica dječjeg vrtića BRAT SUNCE

Adresa: Podstrana, Križine 31 (Grljevac)
Telefon: 021/336031
Voditeljica: s. Ljilja Stipić

Sjedište dječjeg vrtića «Brat Sunce» nalazi se u Zagrebu. Vrtić ima i svoje tri podružnice: u Šibeniku, u Splitu i u Primoštenu. U Dječjem vrtiću «Brat Sunce» ostvaruje se predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi od navršene tri godine do polaska u osnovnu školu.

Dječji vrtić VRTULJAK

Adresa: Podstrana, Domovinskog rata 6 (Strožanac)
Telefon: 091/2215007

Adresa: Podstrana, Cesta Sv. Martina 15
Telefon: 091/2215007

Turistička zajednica Općine Podstrana

Adresa: Podstrana, Davora Jurasa 2
Telefon: 021/333844
Fax: 021/333775

Direktorica: Zdravka Švenda [info@tz-podstrana.hr]

Back To Top Skip to content