skip to Main Content

 

Zaželimo zajedno

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. godine

Naziv projekta

Zaželimo zajedno

Poziv

Zaželi – program zapošljavanja žena -faza II

Korisnik projekta

Općina Podstrana

Partneri

  1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Split
  2. Centar za socijalnu skrb Split

Opis projekta

Projektom će Općina Podstrana zaposliti 15 žena iz ciljanih skupina na period od 12 mjeseci te će obuhvatiti 90 krajnjih korisnika s područja općine Podstrane što znači da projekt „Zaželimo zajedno“ rješava problem velike nezaposlenosti žena, smanjuje socijalnu isključenost osoba u nepovoljnom položaju i spriječava njihovu institucionalizaciju.

Trećina žena će proći dodatno osposobljavanje, što će ih učiniti konkurentnijima na tržištu rada.

Svaka zaposlena žena iz ciljane skupine će pružati potporu i podršku za šest krajnjih korisnika kao što su: nabava i dostava namirnica i drugih potrepština, pomoć u pripremi/priprema obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju , briga o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Ciljevi projekta

Cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 90 krajnjih korisnika što će se osigurati zapošljavanjem 15 i obrazovanjem 5 teže zapošljivih žena koje će im pružati potporu i podršku u kućanstvu u periodu od 12 mjeseci.

Očekivani rezultati projekta

Zapošljavanjem žena na ovim poslovima, postići će se veća razina socijalizacije starijih i nemoćnih osoba, olakšati će im se obavljanje svakodnevnih aktivnosti u njihovom domu, smanjiti će se rizik od siromaštva, socijalne iskljućenosti a povećati ćemo i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena na način da će one biti zaposlene u lokalnoj zajednici uz mogućnosti pristupa dodatnom obrazovanju kako bi, nakon završetka projekta lakše opstale na tržištu rada.

Projekt će doprinijeti rastu stope zaposlenih u lokalnoj zajednici te će se zapošljavanjem žena prijavljenih u evidenciju zaposlenih poboljšati životni standard cijele obitelji, a one će svojim radom doprinijeti poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika te u konačnici cijele lokalne zajednice.

Ukupna vrijednost projekta

1.334.700,00 kn

Intezitet EU potpore

100%

Iznos koji financira EU

1.334.700,00 kn

Razdoblje provedbe projekta

25.05.2021 g. – 25.11.2022.. g.

 

Back To Top Skip to content