skip to Main Content
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA OPĆINA PODSTRANA, KAO JAVNI NARUČITELJ, NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

PRAVILNIK ZA NABAVU ROBE I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KUNA, ODNOSNO ZA NABAVU RADOVA DO 500.000,00 KUNA

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 31. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 07/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 28. sjednici održanoj dana 22. travnja2015. godine donosi:  Pravilnik za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna Adobe Acrobat

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) i članka 31. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 07/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 58. sjednici dana 6. travnja 2017. godine donosi:
ODLUKE O OVLAŠTENIM PRESTAVNICIMA
  1. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovora u postupcima za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna
  2. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovora u području javne nabave
  3. Odluka o imenovanju stalnih ovlaštenih predstavnika odgovornih za provedbu postupaka za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna
  4. Odluka o imenovanju stalnih ovlaštenih predstavnika odgovornih za provedbu postupaka javne nabave

07.01.2015.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 7/13) i članka 10. Pravilnika za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000.00 kuna (”Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 4/14) Općinski načelnik Općine Podstrana dana dana 7. siječnja 2015. godine donosi: Odluku o imenovanju stalnih ovlaštenih predstavnika odgovornih za provedbu postupaka javne nabave u 2015. godini Adobe Acrobat

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 7/13) i članka 29. stavak 1. Pravilnika za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000.00 kuna (”Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 4/14) Općinski načelnik Općine Podstrana dana dana 7. siječnja 2015. godine donosi: Odluku o imenovanju odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovora u području javne nabave Adobe Acrobat

Back To Top Skip to content