skip to Main Content
Stranka/Lista Iznos ukupno 2023
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 4.311,54 €
HRVATSKA STRANKA PRAVA 701,08 €
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 701,08 €
STRANKA MOST 2.874,44 €
DOMOVINSKI POKRET 701,08 €
UKUPNO 9.289,22 €
Stranka/Lista Iznos ukupno 2022
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 32.631,60
HRVATSKA STRANKA PRAVA 5.263,16
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 5.263,16
STRANKA MOST 21.578,96
DOMOVINSKI POKRET 5.263,16
UKUPNO 70.000,04
Stranka/Lista Iznos ukupno 2021
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 35283,50
HRVATSKA STRANKA PRAVA 9631,56
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 4889,64
NEZAVISNA LISTA DARIO RADOVIĆ 2258,06
NEZAVISNA LISTA MARIN BOŠNJAK 2258,06
STRANKA MOST 10789,48
DOMOVINSKI POKRET 2361,58
UKUPNO 69.729,94
R. br. POLITIČKA STRANKA / NEZAVISNI VIJEĆNIK / LISTA GRUPE BIRAČA UKUPAN IZNOS RASPOREĐENIH SREDSTAVA UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA
1 Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 37.934,40 37.934,40
2 Hrvatska stranka prava – HSP 13.999,60 13.999,60
3 Hrvatska čista stranka prava – HČSP 4.516,00 4.516,00
4 Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP 4.516,00 4.516,00
5 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Darijo Radović 9.032,00 4.516,00
6 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Marin Bošnjak 4.516,00
  UKUPNO: 69.998,00 69.998,00

 

R. br. POLITIČKA STRANKA / NEZAVISNI VIJEĆNIK / LISTA GRUPE BIRAČA UKUPAN IZNOS RASPOREĐENIH SREDSTAVA UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA
1 Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 37.934,40 37.934,40
2 Hrvatska stranka prava – HSP 13.999,60 13.999,60
3 Hrvatska čista stranka prava – HČSP 4.516,00 4.516,00
4 Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP 4.516,00 4.516,00
5 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Darijo Radović 9.032,00 4.516,00
6 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Marin Bošnjak 4.516,00
  UKUPNO: 69.998,00 69.998,00

2018.

R. br. POLITIČKA STRANKA / NEZAVISNI VIJEĆNIK / LISTA GRUPE BIRAČA UKUPAN IZNOS RASPOREĐENIH SREDSTAVA UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA
1 Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 37.934,40 37.753,18
2 Hrvatska stranka prava – HSP 13.999,60 13.932,70
3 Hrvatska čista stranka prava – HČSP 4.516,00 4.494,40
4 Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP 4.516,00 4.830,94
5 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Darijo Radović 9.032,00 4.494,40
6 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Marin Bošnjak 4.494,40
  UKUPNO: 69.998,00 70.000,02
Back To Top Skip to content