skip to Main Content

2022.

Stranka/Lista

Iznos ukupno 2022

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

32.631,60

HRVATSKA STRANKA PRAVA

5.263,16

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

5.263,16

STRANKA MOST

21.578,96

DOMOVINSKI POKRET

5.263,16

UKUPNO

70.000,04

2021.

Stranka/Lista

Iznos ukupno 2021

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

35283,50

HRVATSKA STRANKA PRAVA

9631,56

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

4889,64

NEZAVISNA LISTA DARIO RADOVIĆ

2258,06

NEZAVISNA LISTA MARIN BOŠNJAK

2258,06

STRANKA MOST

10789,48

DOMOVINSKI POKRET

2361,58

UKUPNO

69.729,94

2020.

R. br. POLITIČKA STRANKA / NEZAVISNI VIJEĆNIK / LISTA GRUPE BIRAČA UKUPAN IZNOS RASPOREĐENIH SREDSTAVA UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA
1 Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 37.934,40 37.934,40
2 Hrvatska stranka prava – HSP 13.999,60 13.999,60
3 Hrvatska čista stranka prava – HČSP 4.516,00 4.516,00
4 Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP 4.516,00 4.516,00
5 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Darijo Radović 9.032,00 4.516,00
6 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Marin Bošnjak 4.516,00
  UKUPNO: 69.998,00 69.998,00

2019.

R. br. POLITIČKA STRANKA / NEZAVISNI VIJEĆNIK / LISTA GRUPE BIRAČA UKUPAN IZNOS RASPOREĐENIH SREDSTAVA UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA
1 Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 37.934,40 37.934,40
2 Hrvatska stranka prava – HSP 13.999,60 13.999,60
3 Hrvatska čista stranka prava – HČSP 4.516,00 4.516,00
4 Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP 4.516,00 4.516,00
5 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Darijo Radović 9.032,00 4.516,00
6 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Marin Bošnjak 4.516,00
  UKUPNO: 69.998,00 69.998,00

2018.

R. br. POLITIČKA STRANKA / NEZAVISNI VIJEĆNIK / LISTA GRUPE BIRAČA UKUPAN IZNOS RASPOREĐENIH SREDSTAVA UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA
1 Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 37.934,40 37.753,18
2 Hrvatska stranka prava – HSP 13.999,60 13.932,70
3 Hrvatska čista stranka prava – HČSP 4.516,00 4.494,40
4 Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP 4.516,00 4.830,94
5 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Darijo Radović 9.032,00 4.494,40
6 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Marin Bošnjak 4.494,40
  UKUPNO: 69.998,00 70.000,02

2012.-2013.

Anatolij Lovrić
Marin Kaštelančić
Back To Top Skip to content