skip to Main Content

Na temelju članka  31. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 29. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2015.  godine donosi

U cilju što efikasnijeg očuvanja javnih površina, održavanja čistoće, te uređenja naselja na području općine Podstrana, ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje, kao i obim radova koji obuhvaća održavanje i uređenje javnih površina.

Back To Top Skip to content