skip to Main Content

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Naziv projekta

Rekonstrukcija raskrižja Hercegovačke i ulice kralja Zvonimira u Podstrani

Korisnik projekta

Općina Podstrana

Opis projekta

Podmjera 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije

Tip operacije: 7.2.2. – Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

Projekt “Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – raskrižje Hercegovačke ulice i ulice kralja Zvonimira“ se odnosi na radove rekonstrukcije jedne nerazvrstane ceste – Hercegovačke ulice u naselju Miljevac u Općini Podstrana. Predmetnim ulaganjem obuhvaćena je rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Hercegovačke ulice koja se križa sa ulicom kralja Zvonimira.

Hercegovačka ulica predstavlja glavnu cestu sa dominantnim prometnim tokom, a postojeće raskrižje sa ulicom kralja Zvonimira nije dovoljno kvalitetno koncipirano i oblikovano te ugrožava sigurnost sudionika u prometu. Ulaganjem je predviđeno  građenje/rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija unutar građevine nerazvrstane ceste. Sukladno zakonskim propisima projektna dokumentacija morala je obuhvatiti i te instalacije i uređaje (oborinska kanalizacija, vodovod, javna rasvjeta, telekomunikacijska infrastruktura) koji neophodnim dijelom zadiru u ulicu kralja Zvonimira.

Mjesto provedbe

Županija Splitsko-dalmatinska
Općina Podstrana
Naselje Miljevac

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta rekonstrukcije raskrižja Hercegovačke i ulice kralja Zvonimira u Podstrani je podizanje razine kvalitete života stanovništva na području općine kroz razvoj javne prometne infrastrukture

Specifični ciljevi projekta su:

  • Poboljšanje sigurnosti odvijanja cestovnog prometa na području općine Podstrana
  • Unaprjeđenje uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području općine Podstrana

Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultati projekta u odnosu na početno stanje s mjerljivim indikatorima:

  • Poboljšanje sigurnosti odvijanja cestovnog prometa – unaprijeđena prometna infrastruktura, poboljšana razina komunalnog standarda – izvršena rekonstrukcija 160 metara ceste; proširen kolnik za dvosmjerni promet na 5,50 m; izgrađen nogostup u duljini od 143 m; postavljeno 6 prometnih znakova; smanjen broj prometnih nezgoda i ozlijeđenih u prometu za 2%
  • Unaprjeđenje uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti – poboljšan pristup turističkim uslugama i sadržajima – povećan broj noćenja kod turističkih iznajmljivača na lokaciji ulaganja za 10%; povećan broj korisnika ugostiteljskih sadržaja na lokaciji ulaganja 10%; povećani prihodi poslovanja privatnih turističkih iznajmljivača i subjekata u ugostiteljstvu na lokaciji ulaganja za 3%

Trajanje provedbe projekta

Travanj 2017. godine – prosinac 2018. godine

Ukupan iznos projekta

1.382.938,35 kn

Iznos koji financira EU

986.810,21 kn

  

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Podstrana.

Fotografije prije početka radova

Fotografije nakon završetka rekonstrukcije

 

Back To Top Skip to content