30. 10 2020 @ 8:05
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Prostorni plan

Prostorni plan

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podstrana III

Tekstualni dio

Grafički dio:

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podstrana II(„Službeni glasnik općine Podstrana“ broj 03/06, 08/08, 03/11, 12/17“)

(na snazi od 15.04.2017)

1.Tekstualni dio:

 1. ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana II (Službeni glasnik Općine Podstrana br.12/2017) Adobe Acrobat

2. Grafički dio:

 1. Korištenje i namjena površina 1:25.000 (.dwf)  Adobe Acrobat
 2. Infrastrukturni sustavi 1:25.000 (.dwf)  Adobe Acrobat
 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora 1:25.000 (.dwf) Adobe Acrobat
 4. Građevinska područja naselja 1:5.000 (.dwf) Adobe Acrobat

Za pregled .dwf datoteka potreban je Autodesk DWF Viewer – besplatni preglednik DWF datoteka kojeg možete preuzeti ovdje.

PROČIŠĆENI TEKST

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podstrana I („Službeni glasnik općine Podstrana“ broj 03/06, 08/08“)

(plan bio na snazi do 15.04.2017)

Prostorni plan uređenja općine Podstrana sadržan je u istoimenom elaboratu koji se sastoji od:

 1. Tekstualnog dijela koji čine:
 2. Grafičkog dijela koji čine slijedeći kartografski prikazi:
  0. Predmet Izmjena i dopuna 1:25.000 (.dwf) Adobe Acrobat
  1. Korištenje i namjena površina 1:25.000 (.dwf)Adobe Acrobat
  2. Infrastrukturni sustavi 1:25.000 (.dwf)Adobe Acrobat
  3. Uvjeti za korištenja i zaštitu prostora 1:10.000 (.dwf)Adobe Acrobat
  4. Građevinska područja naselja 1:5.000 (.dwf)Adobe Acrobat
PROČIŠĆENI TEKST

Za pregled .dwf datoteka potreban je Autodesk DWF Viewer – besplatni preglednik DWF datoteka kojeg možete preuzeti ovdje.

Prostorni plan uređenja Općine Podstrana

(„Službeni glasnik općine Podstrana“ broj 03/06“)
(plan bio na snazi do 24.10.2008)

 1. Tekstualni dio:
  Prostorni plan uređenja općine Podstrana (.pdf)Adobe Acrobat