skip to Main Content
Naziv projekta:

“Mali mornari za sretnu obitelj”

Poziv: „ Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Nositelj projekta

Dječji vrtić Mali mornari,  Grljevačka 35, 21312 Podstrana

Partner

Općina Podstrana

Kratki opis projekta

Jedan od izazova vezanih uz usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja je nedostupnost ili nepriuštivost usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja što negativno utječe na djetetov razvoj te odmaže roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta.

Svrha projekta  “Mali mornari za sretnu obitelj” je, kroz pružanje usluge produljenja radnog vremena vrtića doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, koji prati potrebe zaposlenih roditelja te time indirektno pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Također, cilj projekta je stvoriti poticajno okruženje te ojačati kapacitete stručnjaka koji su zaposleni u vrtiću kako bi stekli suvremene kompetencije kroz formalne i neformalne edukacije, čime se direktno utječe na unaprjeđenje kvalitete usluga i na poboljšanje kognitivnog i društvenog razvoja djece, kao i očuvanje zdravlje zdravlja i unaprijeđenje prehrane. Razvojem inovativnog posebnog Sportskog programa s elementima eko odgoja za održivi razvoj i zdrave prehrane, uređenjem mediteranskog vrta, nabavom didaktičke opreme kojom će se adekvatno opremiti prostor za odvijanje redovitih i posebnih programa te edukacijom stručnih djelatnika, razvit će se visokokvalitetne usluge koje će imati direktan utjecaj na implementaciju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Zapošljavanjem novih stručnih djelatnika, sukladno Strategiji razvoja ljudskih potencijala SDŽ 2014.-2020, osigurat će se ravnomjernija dostupnost i veća obuhvaćenost djece te jednak pristup kvalitetnim programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Razvoj općeg i specifičnih ciljeva projekta posebno doprinosi usklađenosti poslovnih i obiteljskih potreba obitelji, posebno u situaciji uzrokovanoj epidemijom COVID-19, kada se radno vrijeme usklađuje i mijenja sukladno epidemiološkim mjerama.

Cilj projekta

Pružanjem usluge produljenog radnog vremena vrtića, jačanjem kapaciteta djelatnika i stručnih suradnika te razvojem posebnih programa, DV MALI MORNARI doprinijet će  usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti i veća zapošljivost te prilagođenost radnog vremena vrtića  radnom vremenu obitelji na području Općine Podstrana.

Očekivani rezultati

  • Osigurana usluga produljenog radnog vremena vrtića 20 mjeseci za 10 djece u DV MALI MORNARI
  • Doprinos usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza, omogućavanje prilagođenog radnog vremena vrtića  radnom vremenu roditelja te veća zapošljivost istih.
  • Zapošljavanje 3 nova djelatnika te edukacija 8 stručnjaka čime će se ojačati kapaciteti djelatnika i stručnih suradnika
  • Razvoj posebnog sportskog programa s elementima eko odgoja za održivi razvoj i zdrave prehrane
  • Nabava didaktičke opreme za adekvatno opremanje prostora za odvijanje redovitih i posebnih programa

Ukupna vrijednost projekta:

763.572,43 HRK

Bespovratna sredstva:

763.572,43 HRK

Intezitet potpore

100% (85% Europski socijalni fond, 15% Državni proračun Republike Hrvatske)

Udio Općine Podstrana u ukupnom iznosu projekta

101.598,96 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 03.02.2022 – 03.10.2023.

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. godine

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Podstrana

Back To Top Skip to content