skip to Main Content

Naziv projekta

„Veseli kutak za kreativni trenutak“

Poziv: „ Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Nositelj projekta
Dječji vrtić Veseli kutak

Partner
Općina Podstrana

Kratki opis projekta

Jedan od izazova vezanih uz usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja je nedostupnost ili nepriuštivost usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja što negativno utječe na djetetov razvoj, te odmaže roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta. Uvođenjem produljenog radnog vremena dječjeg vrtića “Veseli kutak“ te organizacijom rada koja prati potrebe zaposlenih roditelja će unaprijediti svoje usluge s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji i osiguranja priuštivosti DV ponajprije roditeljima nižeg socioekonomskog statusa, i onim nezaposlenim i prezaposlenim kroz besplatne usluge produljenog boravka i novih programa kroz jačanje kapaciteta odgojitelja i stručnih suradnika, te uz opremanje stvoriti dodatno poticajno okruženje za rast i razvoj djece u dječjem vrtiću. Istome se neizravno doprinosi razvoju gospodarstva lokalne, ali i šire društvene zajednice.

Cilj projekta

Projektom se uvodi produljeno radno vrijeme i novi programi u DV Veseli kutak što će omogućiti obiteljima bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života zbog produljenog boravka djece. Jačanjem kapaciteta odgojitelja i stručnih suradnika te opremanjem vrtića stvoriti će se poticajno okruženje za rast i razvoj djece.

Očekivani rezultati

  • Uvođenje dva (2) nova odgojno-obrazovna programa: program sportskih aktivnosti i posebni program ranog učenja engleskog jezika.
  • Zapošljavanje 13 (trinaest) novih djelatnika:
  • stručno osoblje (odgajatelji, logoped, pedagog, profesori stranih jezika, kineziolog)
  • pomoćno osoblje (kuhar, spremačica, domar)
  • administrativno osoblje (voditelj projekta, administrator projekta i financijski referent)
  • Jačanje kapaciteta odgajatelja, stručnih suradnika i pomoćnog i tehničkog osoblja kroz kontinuirane edukacije.
  • opremanje dječjeg vrtića i obogaćivanje poticajnog okruženja za rast i razvoj djece.

Ukupna vrijednost projekta:

2.995.678,14 HRK

Bespovratna sredstva:

2.995.678,14 HRK

Intezitet potpore

100% (85% Europski socijalni fond, 15% Državni proračun Republike Hrvatske)

Udio Općine Podstrana u ukupnom iznosu projekta

80.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2021 – 23.08.2023.

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. godine

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Podstrana

Back To Top Skip to content