skip to Main Content

Provedbeni program Općine Podstrana kao jedinice lokalne samouprave, izrađen je i donesen sukladno zakonodavnom okviru kao kratkoročni strateški akt na lokalnoj razini za razdoblje aktualnog mandata 2022. – 2025. godine. Ovaj dokument predstavlja pregled aktualnog stanja te programe i projekte koji će biti temelj budućeg razvoja Općine Podstrana. Sa njime usmjeravamo naše planove, vizije i aktivnosti za predmetno razdoblje.

U razdoblju pred nama, otvaraju nam se brojne prilike učiniti život u našoj općini još boljim i kvalitetnijim te postati moderna i održiva sredina. Općina Podstrana ima zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima života. Upravo je navedeno polazišna osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati u mandatnom razdoblju.

Obzirom na ubrzani demografski razvoj i investicije, poglavito u sektoru turizma i građevinarstva (stanogradnje), u vrlo skoroj budućnosti možemo očekivati da će Podstrana u svemu nadmašiti postojeće kapacitete. Kako bi se osigurali preduvjeti za transformaciju našeg, do jučer malog i tradicijskog mjesta, u jedan suvremeni obalni gradić, potrebno je planirati sadržaje i usluge koje karakteriziraju urbani kontekst. U urbanoj transformaciji i urbanističkom planiranju potrebno je razvijati javne servise i infrastrukturu. Svjedoci smo činjenice da mnogi danas u Podstrani vide destinaciju pogodnu za život. U tom smislu potrebno je osigurati dostupnost uslugama od općeg interesa. To se prvenstveno odnosi na prometnu povezanost i razvoj lokalne prometne infrastrukture, sadržaje predškolskih i školskih obrazovnih ustanova (postojeći ni približno ne zadovoljavaju sadašnje potrebe), zdravstvene usluge, trgovinu, kulturu, sport, rekreaciju, nove turističke sadržaje… Svi ti elementi zajedno stvaraju urbanistički nukleus koji mora dati jednu prepoznatljivost i karakter budućem mjestu. Zato se treba uhvatiti u koštac s novim izazovima, da ne postanemo produkt nekontroliranog ili stihijskog rasta već da napravimo što bolji posao, racionalnim planiranjem i pokretanjem projekata od javnog interesa, kako bi budućim naraštajima ostavili solidne temelje na kojima će se naše mjesto moći razvijati.

Buduća proračunska sredstva, kao i sredstva raspoloživa iz europskih fondova, utrošit će se na jasno izražene zajedničke strateške ciljeve koji su usmjereni prema daljnjem stvaranju i prosperitetu svih sastavnica društva i gospodarstva, rezultat čega će biti napredna i uspješna općina na dobrobit svih, a napose budućih generacija. Nadam se da ćemo zajedničkim snagama i timskim radom u ovom mandatu uspjeti realizirati zacrtane ciljeve, a samim time osigurati bolju i ljepšu budućnost za sve naše mještane.

Back To Top Skip to content