skip to Main Content

Srednjovjekovna Crkva sv. Jurja na Perunskom prvi put se spominje 1397.g. Sagrađena je na kamenoj istaknutoj zaravni zapadnog ruba primorske kose Peruna, uz prethistorijsku gradinu. Jedinstven pogled sa tog mjesta pruža se na ušće rijeke Žrnovnice, prostrano splitsko polje, mosorske prijevoje, otoke i more.

Sv. Juraj na Vršini, brdu iznad sela Podstrana, najstarija je crkva u Podstrani. Podignuta je u neposrednoj blizini prethistorijske gradine, u 11. st., od kada datira i neistraženo groblje uz crkvu. Sagrađena na planinskom prijevoju, na mjestu stjecišta puteva koji spajaju Srednja i Donja Poljica, karakterizira je stilska jednostavnost predromaničkog crkvenog graditeljstva u Dalmaciji. 2005. godine završeni su radovi na graditeljskoj obnovi i prvog dana svibnja, na staro Jurjevo, u crkvi je održana tradicionalna svetkovina Jurjevdana s blagoslovom polja.

Crkva Gospe u Siti u Strožancu, podignuta je 1956. g. na temeljima stare crkve, koja se spominje najranije 1129.godine, kada je bila u posjedu benediktinskog samostana sv. Petra pod borovima u Splitu. Crkvu okružuju ostaci srednjovjekovnog groblja. Danas se uz staru crkvu skromnih razmjera uzdiže  nova monumentalna župna crkva Gospe u Siti.

Crkva sv. Martina nalazi se na lokalitetu koji posjeduje veliku koncentraciju antičkih nalaza. Dokumenti hrvatskog srednjovjekovlja upućuju na vrlo ranu naseljenost ovog područja. Lokalitet sv. Martina prvi put se spominje u dokumentu koji svjedoči o mirovnom sporazumu iz 839. godine. Prema svjedočanstvu benediktinca Gottschalka sukob između hrvatskog kneza Trpimira i bizantinskog namjesnika u Dalmaciji 846.godine odigrao se u blizini kneževa dvorca u Podstrani.

Crkva sv. Ante i sv. Roka sagrađena je u 17. st. kao dvojna crkva. Dvobrodna unutrašnjost nadsvođena je bačvastim svodovima koje povezuju široke arkade oslonjene na masivni središnji stup. U unutrašnjosti lađa sačuvani su drveni oltari sa oltarnim palama. Jugoistočno od crkve je kameni zvonik sa skromnim naznakama baroknog stila. Crkva je u potpunosti restaurirana.

Župna crkva Gospe od začeća smješeta je ispod vrha Peruna. Svojim jednostavnim pročeljem i veličinom dominira  u prostoru i akcentira centar sela. U crkvi je 5 baroknih oltara. Glavni oltar posvećen je Presvetom sakramentu (18. st.) najvjerojatnije iz radionica  Pia Dall’ Acqua i Giovannija Battiste Bozzija. Svetište sa centralnim oltarom odijeljeno je kamenom balustradom. Cjelovitosti interijera doprinosi zanimljiva konstrukcija visoke drvene pjevnice, središnji raskošni secesionistički luster, te srebreni predmeti liturgijske namjene.

Crkva sv. Fabijana i Sebastijana sagrađena je kao zavjetna kapela (zbog epidemije kuge) u vinogradima  zapadno od sela. Spominje se 1748. Nakon rušenja 1927. nanovo je podignuta 1939.g.

Župna crkva Gospe od zdravlja sagrađena je 1991. Centralna je građevina poligonalnog tlocrta, sa središnjim ulazom na južnoj strani. Konstrukcija crkve počiva na 16 rebara koji nose plitki kupolasti svod. Svetište je podignuto na sjevernom dijelu, a na južnom je široko pjevalište kojemu se prilazi dvostrukim stubištem.

Back To Top Skip to content