skip to Main Content

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Naziv projekta

Ulaganje u razvoj MSP-ova putem Poduzetničkog centra Scala d.o.o.

Poziv

ITU – Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split

Korisnik projekta

Poduzetnički centar Scala d.o.o.

Partner

Općina Podstrana

Opis projekta

Projekt doprinosi umrežavanju i podizanju kapaciteta na način da je Općina Podstrana partner Poduzetničkom centru Scala d.o.o. (Prijavitelj), a istovremeno je Poduzetnički centar Scala d.o.o. partner poduzetničkom akceleratoru E.C.H.R. d.o.o., koji se profilirao za tehnologije u zdravstvu. Također, suradnja s Razvojnom agencijom Split od ključne je važnosti radi uspostavljanja i razvijanja komunikacije s Gradom Splitom te koordiniranja i povezivanja suradnje između PPI-ova.

Podizanju vlastitih stručnih kompetencija i kapaciteta, aktivnostima promocije poduzetništva, umrežavanju poduzetnika između sebe te povezivanje sa znanstvenom zajednicom doprinosi i suradnja s poduzetnicima iz dijaspore koji posluju na području UAS te sa znanstvenim institucijama.

Za razvoj MSP-ova planirano je 9 novih aktivnosti/usluga podijeljenih u tri tematske grupe:

I. pružanje stručne i savjetodavne pomoći te informiranja MSP-ova
1. Informiranje dostupnim programima i izvorima financiranja za MSP-ove
2. Stručne i savjetodavne pomoći
II. stručna podrška MSP
3. Pomoć MSP-ovima prilikom provedbe aktivnosti upravljanje projektima i statusa ulagača
4. Pružanje pomoći MSP-ovima u knjigovodstvenim poslovima
III. organiziranje i provođenje aktivnosti usavršavanja MSP
5. Edukacije za informatičko poslovanje (digitaliziranje poslovanja)
6. Edukacije za pripremu investicijskih projekata
7. Edukacije za pripremu dokumentacije i provedbu javne nabave za NOJN
8. Edukacije za financijsko i administrativno upravljanje projektima
9. Edukacije za administrativno upravljanje i održavanje rezultata projekata financiranih iz EU fondova ili nacionalnih sredstava.

Ciljne skupine projekta su Prijavitelj, MSP (d.o.o. / obrt / OPG / zadruga /udruga) , PPI i JLS na području UAS, znanstvena zajednica i šira društvena zajednica.

Ciljevi projekta

Cilj projekta na području UAS je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj MSP kroz pružanje podrške MSP te jačanje vlastitih kapaciteta i kompetencija.

Projektom se doprinosi rješavanju problema konkurentnosti MSP i zapošljavanja te nedostatne i nepovezane potporne infrastrukture. Ciljne skupine projekta su MSP, PPI i JLS.

Provedbom aktivnosti usmjerenih na stvaranje koordinirane mreže PPI na razini UAS, profiliranje PPI i razvoj personaliziranih visokokvalitetnih usluga koje se odnose na savjetodavnu i mentorsku podršku MSP doprinosi se unapređenju organizacijskih, upravljačkih, programskih i tržišnih potencijala MSP u različitim fazama njihovog rasta i razvoja.

Očekivani rezultati projekta

Provođenjem aktivnosti projekta, kapaciteti PPI-a bit će ojačani za novu financijsku perspektivu, kako za pružanje novih visokokvalitetnih usluga MSP-ovima tako i za nastavak pružanja postojećih usluga.

Svi zaposlenici koji će se zaposliti kroz projekt će nastaviti raditi u PPI-u i nakon završetka provedbe projekta čime će se osigurati dugoročna korist za MSP. Na taj način Prijavitelj demonstrira ozbiljnost i predanost razvoju poduzetničke infrastrukture na području UAS-a i promoviranju poduzetničke klime na ovom području.

Nove usluge koje će Prijavitelj i Partner pružati kroz projektne aktivnosti će biti potpuno besplatne za krajnje korisnike – MSP-ove i to za vrijeme trajanja projekta, dok će se dio novih usluga naplaćivati po subvencioniranoj cijeni nakon završetka provedbe projekta čime će se osigurati dostatna sredstva za nastavak operativnog poslovanja PPI-a. Svi operativni troškovi će se financirati iz redovnog poslovanja Prijavitelja.

Ukupna vrijednost projekta

1.830.432,04 kn

Iznos koji financira EU

1.440.552,12 kn

Udio Općine Podstrana u ukupnom iznosu projekta

69.942,08 kn

Iznos koji financira EU

59.450,76 kn

Razdoblje provedbe projekta

01.03.2021. g. – 01.03.2023. g.

   

Back To Top Skip to content