skip to Main Content

Danom 30. lipnja 2013. godine istekao rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata!!!

Vlasnici nekretnina na području općine Podstrana, koji su predali zahtjev za legalizaciju u zakonskom roku, u postupku legalizacije dužni su platiti Naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i komunalni doprinos.

Detaljnije informacije i pojašnjenja možete dobiti na kontakt.tel: 021/330-409

e-mail: lidija.ciceric@podstrana.hr

Back To Top Skip to content