skip to Main Content

 

Zaželi – osnaži sebe i druge

Referentni broj projekta: UP.02.1.1.05.0264
Ukupna vrijednost projekta: 6.003.744,75

Partneri:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Split
  • Centar za socijalnu skrb Omiš
  • Općina Podstrana
  • Općina Dugi Rat
  • Općina Šestanovac
  • Centar za socijalnu skrb Split

Kratki opis projekta:

Općina Podstrana sudjeluje u humanom projektu „Zaželi“ zajedno sa Udrugom osoba sa invaliditetom „Agape“ iz Omiša. Ukupno je zaposleno 35 žena iz nekoliko općina koje su partneri na projektu (Općina  Šestanovac, Općina Dugi Rat i Općina Podstrana). Vrijednost projekta je oko 6.100.000,00 kn od čega se na Općinu Podstrana odnosi iznos od 1.697.449,20 kn.

Projekt je u potpunosti financiran  sredstvima Europskog socijalnog fonda

Projekt „Zaželi“ traje ukupno 30 mjeseci, a s realizacijom je počeo u siječnju 2019. godine. Preko navedenog projekta, zaposleno je 15 žena iz Podstrane koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada ( starije su od 50 godina) da brinu o 60 korisnika sa područja naše Općine. Prema podacima sa terena, ovim projektom su iznimno zadovoljne i zaposlene žene i korisnici.

Osim pomoći u kući, projektom se želi korisnicima omogućiti povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života.

Određeni broj zainteresiranih žena ce proći i edukaciju za njegovateljice kojom će steći dodatnu kvalifikaciju te će tako postati konkurentnije na tržištu rada.

 

Back To Top Skip to content