skip to Main Content

Općina Podstrana dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značaja za razvitak i ugled Općine Podstrana, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, športa i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite i unapređivanju prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti.

Javna priznanja Općine Podstrana jesu:

 • Nagrada Općine Podstrana za životno djelo
 • Imenovanje počasnim građaninom
 • Nagrada Općine Podstrana
  • Osobna nagrada
  • Skupna nagrada
 • Zahvalnica Općine Podstrana

Popis dodijeljenih javnih priznanja

Počasni građanin općine Podstrana

 • Pok. Vladimir Vuković Vata

Skupna nagrada

 • Inicijativni odbor za samostalnu općinu Podstrana – za izniman doprinos u stvaranju i promicanju gospodarskog i društvenog života općine Podstrana
 • Športsko-rekreativna udruga ”Vjeruj i Djeluj” – za izniman doprinos kulturnom i društvenom životu osoba s invaliditetom općine Podstrana
 • Košarkaški klub ”Mislav” – za izniman doprinos u razvoju sporta i sportskog života općine Podstrana

Zahvalnica

 • Gđica. Bruna Bakota – za izniman uspjeh i doprinos u promidžbi općine Podstrana na području obrazovanja
 • Gosp. Marijan Budimir – za izniman doprinos u promidžbi općine Podstrana kroz ostvarene sportske rezultate
 • Gosp. Tomislav Mihael Buljan – za izniman uspjeh i doprinos u promidžbi općine Podstrana na području sporta

Počasni građanin općine Podstrana

 • Pok. Blago Zadro
 • Pok. Robert Zadro

Osobna nagrada

 • Gosp. Stjepan Perišić – za izniman uspjeh i ostvarene sportske rezultate

Skupna nagrada

 • Likovna udruga Ante Kaštelančić – za izniman doprinos razvoju kulturnog života općine Podstrana

Zahvalnica

 • Gđica. Kaja Popović – za izniman uspjeh i ostvarene sportske rezultate
 • Gđica. Leona Kaštelančić – za izniman uspjeh u glazbenom obrazovanju i promicanju kulturnog razvoja općine Podstrana
 • Organizacijski odbor Malonogometnog turnira Podstrana – za izniman doprinos u promidžbi općine Podstrana i amaterskog sporta

Skupna nagrada

 • Ženska klapa Ankora – za izniman doprinos kulturnom i društvenom životu općine Podstrana, te promicanje i očuvanje tradicijske klapske pjesme
 • Ronilačko ekološki klub ”Podstrana” – za izniman doprinos očuvanju i zaštiti podmorja, te humanitarni rad za dobrobit mještana općine Podstrana

Zahvalnica

 • Gosp. Ante Polić – za promicanje općine Podstrana kroz ostvarene sportske rezultate

Osobna nagrada

 • Don Ivica Barišić – za izuzetan doprinos promicanju kulturnih vrijednosti i tradicijske baštine općine Podstrana

Skupna nagrada

 • Udruga maslinara ”Toć” – za značajna postignuća u domeni gospodarskog i društvenog života općine Podstrana
 • Malonogometna momčad ”Podstrana” – za promicanje općine Podstrana i zdravog načina života kroz ostvarene sportske rezultate

Zahvalnica

 • Gđica. Katarina Pelivan – za promicanje općine Podstrana kroz ostvarene sportske rezultate
 • Gosp. Željko Karaman – za izniman doprinos razvoju i promicanju gospodarstva općine Podstrana
 • Gosp. Igor Šupić i gđa. Iris Šupić – za poseban doprinos društvenom životu i turističkoj ponudi općine Podstrana
 • Gosp. Ivica Lolić – za izniman doprinos u području odgoja i obrazovanja mladih naraštaja, te promicanje sportskih aktivnosti i zdravog načina života
 • Osnovna škola Strožanac – za osvojeno 1. mjesto sportskog društva ”Mislav” u košarci za dječake na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava u školskoj godini 2018./2019.

Nagrada za životno djelo

 • Gđa. Marija Musić – za iznimni doprinos u području odgoja i obrazovanja mladih naraštaja, te promicanja vrijednosti hrvatskog jezika i književnosti

Osobna nagrada

 • Gosp. Vlado (Vladimir) Vlašić – za iznimni doprinos u Domovinskom ratu, te humanitarnom radu za dobrobit općine Podstrana

Skupna nagrada

 • Klapa Praska – za izniman doprinos duhovnim, kulturnim i zabavnim manifestacijama Općine Podstrana, te promicanje i očuvanje tradicijske klapske pjesme
 • Vatrogasna zajednica Hrvatske – za poseban doprinos i trud u obrani općine Podstrana od požara u srpnju 2017. godine

Zahvalnica

 • Obitelj Cindro – za ustupanje zaštićenog spomenika kulture, ljetnikovca Cindro Općini Podstrana, za potrebe održavanja kulturnih manifestacija
 • Gđica. Dora Goreta – za izniman uspjeh u školskim i izvanškolskim aktivnostima, te promociju općine Podstrana kao mjesta vrijednih, uspješnih i humanih mladih ljudi
 • Gđica. Bruna Bakota – za izniman uspjeh u školskim i izvanškolskim aktivnostima, te promociju općine Podstrana kao mjesta vrijednih i uspješnih mladih ljudi
 • Gosp. Enes Buljan – za izniman doprinos i požrtvovnost u području odgoja i obrazovanja mladih naraštaja, te promicanje sportskih aktivnosti i zdravog načina života
 • Planinarsko društvo Perun – za poseban doprinos društvenom životu i turističkoj ponudi općine Podstrana
 • Zbor mladih župe Gospe u Siti – za nesebičan doprinos glazbeno umjetničkom dojmu liturgijskih slavlja, te promicanje duhovne glazbe u široj društvenoj zajednici

Nagrada za životno djelo

 • Gosp. Mijo Božiković – (posmrtno) za životni i radni vijek posvećen očuvanju tradicijske baštine i promicanju poljodjelstva kao glavne gospodarske grane na području općine Podstrana

Počasni građanin općine Podstrana

 • Gosp. Zlatko Ževrnja

Osobna nagrada

 • Gosp. Šimun Mudnić-Pulje – za izniman doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, te razvoju i očuvanju tradicije općine Podstrana, kao i nesebičan rad u društvenom životu općine Podstrana

Skupna nagrada

 • Udruga „Društvo Poljičana Sv. Jure – Priko“ – za izniman doprinos u očuvanju kulturne baštine i promicanju gospodarskog i turističkog razvoja općine Podstrana i Republike Hrvatske

Zahvalnica

 • Gosp. Jakov Pavić – za promicanje općine Podstrana kroz ostvarene sportske rezultate
 • Gosp. Marko Brstilo – za promicanje općine Podstrana kroz ostvarene sportske rezultate

Osobna nagrada

 • Gđa. Katica Vrbatović – za izniman doprinos u razvoju obrazovanja i kulture na području općine Podstrana
 • Gosp. Željko Erceg – za izniman doprinos u razvoju kulturnog života na području općine Podstrana

Skupna nagrada

 • Katolički dječji vrtić ”Brat sunce” – za razvoj predškolskog odgoja na području općine Podstrana

Zahvalnica

 • Gđica. Ivana Car – za očuvanje tradicijske baštine općine Podstrana
 • Gđica. Franka Strmotić – za očuvanje tradicijske baštine općine Podstrana
 • Gosp. Ante Glavinović – za očuvanje tradicijske baštine općine Podstrana
 • Gosp. Stipe Jelić – za promicanje općine Podstrana kroz ostvarene sportske rezultate
 • Gđica. Mija Perišić – za promicanje općine Podstrana kroz ostvarene sportske rezultate

Počasni građanin općine Podstrana

 • General Ante Gotovina
 • Don Ante Čotić
 • Don Petar Dukić

Osobna nagrada

 • Gosp. Slavko Ružić – za doprinos u razvoju dobrovoljnog vatrogasnog društva

Skupna nagrada

 • Udruga branitelja ”Oluja” – za humanitarni rad i doprinos na organizaciji proslave Dana domovinske zahvalnosti

Zahvalnica

 • Gđica. Ana Strikić – za izniman uspjeh u obrazovanju
 • Dobrovoljno vatrogasno društvo ”Podstrana” – za požrtvovan rad na dobrobit žitelja Podstrane

Nagrada za životno djelo

 • Gosp. Luka Marić Banje – za izuzetni doprinos promicanju kulturnih vrijednosti i tradicijske baštine Poljica i Podstrane

Osobna nagrada

 • Gosp. Miroslav Selak – za poseban doprinos u razvoju tehničke kulture, odgoju i obrazovanju u općini Podstrana

Skupna nagrada

 • Udruga Lovaca dragovoljaca Domovinskog rata 1991. – za poseban doprinos u Domovinskom ratu i stvaranju Republike Hrvatske

Zahvalnica

 • Gđa. Srđana Kuzmanić – za poseban doprinos razvoju znanosti i obrazovanja u općini Podstrana
 • Gđica. Ivona Jovanović – za iznimna sportska dostignuća
 • Gđica. Ivana Prižmić – za iznimna sportska dostignuća
 • Gđica. Katarina Bogdanović – za iznimna sportska dostignuća

Osobna nagrada

 • Gosp. Ljubomir Jovanović – za izniman doprinos razvoju općine Podstrana, te nesebičan rad u društvenom i humanitarnom radu
 • Gđa. Marija Šitum – za izniman doprinos u nadogradnji i uređenju osnovne škole ”Strožanac”

Skupna nagrada

 • Članovi prvog saziva općinskog vijeća Općine Podstrana – za poseban doprinos u osnivanju općine Podstrana

Zahvalnica

 • Gosp. Davor Grgat – za izniman doprinos promoviranju općine Podstrana „perom i slikom“
 • Gosp. Josip Bašić –  za doprinos promoviranju općine Podstrana kroz iznimna sportska dostignuća
 • Gosp. Toni Jakovac – za doprinos promoviranju općine Podstrana kroz iznimna sportska dostignuća

Nagrada za životno djelo

 • Prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin – za izuzetan doprinos razvoju općine Podstrana

Osobna nagrada

 • Gosp. Vinko Karaman – za poseban doprinos i dostignuća u oblasti društvenog života općine Podstrana
 • Gđa. Margarita Kelava – za poseban doprinos i dostignuća u oblasti društvenog i kulturnog života općine Podstrana
 • Gosp. Ivo Vitaić – za poseban doprinos u razvoju školskog sporta i fizičke kulture u općini Podstrana

Skupna nagrada

 • Ženska klapa Kurjože – za poseban doprinos u oblasti kulturnog života i promociji klapske pjesme u općini Podstrana
 • Župni zbor Gospe u Siti – za poseban doprinos u oblasti duhovnog i kulturnog života općine Podstrana

Zahvalnica

 • Akademik Nenad Cambi – za poseban doprinos i sudjelovanje u organizaciji međunarodnog znanstvenog skupa ”Lucius Artorius Castus, čimbenik u stvaranju mita o kralju Arthuru i Podstrana u antici”
 • Gosp. Slavko Ćalić – za iznimna sportska dostignuća
 • Gosp. Ivo Leko – za iznimna dostignuća u razvoju i programiranju mobilnih aplikacija
 • Podstrana-portal – za izniman doprinos u oblasti informiranja u općini Podstrana

Počasni građanin općine Podstrana

 • Mons. Mate Uzinić

Osobna nagrada

 • Gosp. Zoran Jurišić – za poseban doprinos i dostignuća u oblasti društvenog i kulturnog života općine Podstrana

Skupna nagrada

 • Hrvatska gorska služba spašavanja – za poseban doprinos u zaštiti i promociji kulturne, prirodne i povijesne baštine općine Podstrana

Zahvalnica

 • Gosp. Julijan Medini, dr. sc. – (posmrtno) za poseban doprinos i dostignuća u oblasti kulturnog i povijesnog života općine Podstrana

Nagrada za životno djelo

 • Gosp. Radoslav Bakota

Osobna nagrada

 • Gosp. Filip Vuleta – osobna nagrada za iznimna dostignuća i doprinos u području sporta

Skupna nagrada

 • Malonogometni klub ”Strožanac” Podstrana – za osobita dostignuća u oblasti športa
 • Družba sestara Franjevki od Bezgrješne – ogranak Podstrana –  za poseban doprinos i dostignuća u oblasti društvenog života općine Podstrana

Počasni građanin općine Podstrana

 • Gosp. Ljubo Stipišić Delmata

Osobna nagrada

 • Gđa. Nina Car – za izniman doprinos na izgradnji kulturnog i vjerskog identiteta općine Podstrana
 • Gosp. Ivica Radan – za svekoliki napredak općine Podstrana

Skupna nagrada

 • Likovna udruga ”Ante Kaštelančić” – za poseban doprinos u uljudbenom i svekolikom napretku općine Podstrana

Odluka o javnim priznanjima

Back To Top Skip to content