skip to Main Content

Naziv projekta

“RESISTANCE – Raising awarenESs of MaritIme Spatial planning imporTANCE”

“Podizanje svijesti o važnosti pomorskog prostornog planiranja”

Poziv:

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. – Tematski klasteri Standard+ i Standard projekata

Vodeći partner:

Općina Podstrana

Partneri:

  • Udruga Zdravi Grad
  • Fondazione Cetacea Onlus (Cetacea Foundation)
  • Universita Ca’Foscari Venezia (University of Venice)
  • Universita degli studi di Ferrara (University of Ferrara)
  • Regione Emilia Romagna (Emilia Romagna Region)
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SDŽ More i krš
  • Javna ustanova NP Kornati

Opis projekta

RESISTANCE je projekt suradnje različitih stručnjaka, predstavnika lokalnih, regionalnih vlasti, obrazovnih institucija i međunarodnih ekoloških organizacija, koji će zajednički kapitalizirati svoje već razvijene dobre prakse za održivo korištenje morskih i obalnih resursa. Svi uključeni projektni partneri zajedno će raditi na uspostavljanju smjernica za očuvanje bogatstva Jadranskog mora kako bi se ostvarile maksimalne ekonomske koristi uz zaštitu morskog ekosustava. RESISTANCE će koristiti dobru praksu, rezultate i sve pogodnosti koje su dostupne iz INTERREG projekata SOUNDSCAPE, ECOSS, ECOMAP, NET4MPLASTIC, DORY, ML-REPAIR i SASPAS za razvoj održivog rasta, rješavanje problema zagađenja i kontaminacije te zaštitu jedinstvene bioraznolikosti Jadranskog mora.

Cilj projekta:

Cilj projekta RESISTANCE je podijeliti stečena znanja i iskustva o moru, ali i obalnom  riječnom okruženju kapitaliziranjem rezultata Interreg projekata ECOMAP, ECOSS, Net4mPLASTIC, SOUNDSCAPE, DORY, SASPAS i ML-REPAIR. Projekt će podržati razvoj Smjernica i metodologija pomorskog prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt će pridonijeti unaprijeđenju stanja kvalitete okoliša mora i obalnog područja korištenjem održivih i inovativnih tehnologija i pristupa, dijeljenjem znanja i dobre prakse između talijanskih i hrvatskih partnera te relevantnih dionika za pomorsko prostorno planiranje.

Očekivani rezultati:

  1. Integrirane metodologije i alati za praćenje mora relevantni za pomorsko prostorno planiranje.
  2. Sinergije između uključenih projekata i povezanih dionika za potporu odlukama unutar pomorskog prostornog planiranja.
  3. Povećana ekološka svijest među kreatorima politika, lokalnim i regionalnim zajednicama, nevladinim organizacijama, općom javnošću, promicanjem i provedbom aktivnosti koje će dovesti do održivog obalnog razvoja.

Ukupna vrijednost projekta

599.675,00 €

Intezitet potpore EU

85%

Bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj

509.723,75 €

Udio Općine Podstrana u ukupnom iznosu projekta

98.000,00 €

Razdoblje provedbe projekta

01.04.2022. – 30.06.2023. godine

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Podstrana

 

Back To Top Skip to content