skip to Main Content

25. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21, 04/23) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) sazivam,

25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 01. veljače (četvrtak) 2024. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana,
  4. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja zona u zelenilu i zona sportskih igrališta (UPU 6),
  5. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja sjeverni dio Grljevac I (UPU 7),
  6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja sjeverni dio Grljevac II (UPU 8),
  7. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja dijela područja Grbavac (UPU 9),
  8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja „Petrićevo“ – Sveti Martin (UPU 10),
  9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja Šćadin – sjever (UPU 14)

PREDSJEDNIK:
Zdravko Galić

Audio zapis sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 01. veljače (četvrtak) 2024. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana

Back To Top Skip to content