skip to Main Content

24. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21, 04/23) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) sazivam,

24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 18. siječnja (četvrtak) 2024. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća Mandatnog povjerenstva,
  5. Prijedlog za donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za razdoblje 2024. – 2028. godine,
  6. Prijedlog za donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Podstrana,
  7. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru Splitsko-dalmatinske županije,
  8. Prijedlog za usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana za 2023. godinu,
  9. Prijedlog za usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana za razdoblje od 2024. do 2028. godine,
  10. Prijedlog za donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

PREDSJEDNIK:
Zdravko Galić

Audio zapis sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 18. siječnja (četvrtak) 2024. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana
Back To Top Skip to content