skip to Main Content

26. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21, 04/23) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) sazivam,

26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 14. ožujka (četvrtak) 2024. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog za donošenje Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Podstrana,
  4. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa radi izgradnje infrastrukturne građevine – rekonstrukcija Ulice Domovinskog rata, faza 3,
  5. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana za 2024. godinu,
  6. Prijedlog za donošenje Odluke o isplati novčane paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane načelnika,
  7. Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine Podstrana za razdoblje od 01. srpnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine,
  8. Prijedlog za donošenje Zaključka o razmatranju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Podstrana za 2023. godinu,
  9. Prijedlog za donošenje Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini na području Općine Podstrana

PREDSJEDNIK:
Zdravko Galić

Audio zapis sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 14. ožujka (četvrtak) 2024. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana
Back To Top Skip to content