skip to Main Content

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) sazivam,

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 11. svibnja (srijeda) 2022. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Strateškog plana razvoja Općine Podstrana za razdoblje 2021.-2025.,
  3.a Strateški plan razvoja općine Podstrana 2021.-2025._za OV
 4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju ulice Put Vučipolja – I. odvojak,
  4.a Put Vučipolja – I. odvojak grafički prikaz
 5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju ulice Ulica Ivana Paštrića Poljičanina – I. odvojak,
  5.a Ulica Ivana Paštrića Poljičanina – I.odvojak – grafički prikaz
 6. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju ulice II. odvojak ceste Sveti Martin,
  6.a II Odvojak Sv. Martin – grafički prikaz
 7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu,
 8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za sport,
 10. Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja na čst.zem. 980 i 978/2, k.o. Donja Podstrana, u korist Općine Podstrana, radi izgradnje javne sportske dvorane,
  10.a Idejno rješenje javne sportske dvorane
  10.b Zaključak Splitsko-dalmatinske županije
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana,
  11.a Pročišćeni tekst Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana
  11.b Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana Službeni Glasnik Općine Podstrana 17/2020
  11.c Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana Službeni Glasnik Općine Podstrana 16/019
 12. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage urbanističkih planova uređenja: UPU zone u zelenilu i sportskih igrališta u Miljevcu (UPU 6), UPU – sjeverni dio Grljevac I (UPU 7), UPU – sjeverni dio Grljevac II (UPU 8), UPU – dio područja Grbavac (UPU 9), UPU- „Petrićevo“ – Sveti Martin (UPU 10) i UPU – područje Šćadina – sjever (UPU 14).

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan

Audio zapis sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 11. svibnja 2022. godine u sali za sastanke Općine Podstrana
Back To Top Skip to content