skip to Main Content

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) sazivam,

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 17. ožujka (četvrtak) 2022. godine u 19,00 sati u Sali za sastanke Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Usvajanje zapisnika sa 1. Tematske sjednice Općinskog vijeća,
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenika u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Gornja Podstrana,
 5. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Podstrana,
 6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u općinskom vijeću Općine Podstrana za 2022. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prestanka trgovačkog društva Poduzetnički inkubator Podstrana d.o.o. po skraćenom postupku bez likvidacije,
  7.a Rješenje Trgovačkog suda u Splitu
  7.a Izjava o osnivanju trgovačkog društva
  7.a Knjigovodstvene kartice
 8. Prijedlog Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Podstrana,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
  9.a Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.07.-31.12.2021. godine.

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan

Audio zapis sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 17. ožujka 2022. godine u sali za sastanke Općine Podstrana
Back To Top Skip to content