25. 04 2019 @ 4:05
Naslovnica » Uprava » Mjesni odbori

Mjesni odbori

MJESNI ODBOR „STROŽANAC 1“
1. Marko Milić, Domovinskog rata 13, Podstrana;
2. Ivan Budimir, Domovinskog rata 39, Podstrana;
3. Mate Aljinović, Tavelićeva 23, Podstrana;
4. Toni Đerek, Piščine 14, Podstrana;
5. Ante Milković, Gospe u Siti 87, Podstrana.

MJESNI ODBOR „STROŽANAC 2“
1. Milan Mandić, Put starog sela 68, Podstrana;
2. Lucija Perica, Starčevićeva 21, Podstrana;
3. Davor Jakulj, Strožanačka cesta 67, Podstrana;
4. Mario Mikuličić, Podčelina 11, Podstrana;
5. Zoran Jurišić, Put starog sela 12, Podstrana.

MJESNI ODBOR „GRLJEVAC“
1. Dragan Ruščić, Banica 22, Podstrana;
2. Vinko Mandarić, Hercegovačka 36, Podstrana;
3. Kristijan Knezović, Kralja Zvonimira 36, Podstrana;
4. Martina Bašić, Katarine Zrinske 14, Podstrana;
5. Ivan Radnić, Kraljice Jelene 7, Podstrana.

MJESNI ODBOR „GRBAVAC“
1. Dinko Mikuličić, Mile Gojsalić 31, Podstrana;
2. Ante Perišić, Mile Gojsalić 55, Podstrana;
3. Josip Bagatin, Sv. Martina 63, Podstrana;
4. Dino Buntić, Trg dr. Franje Tuđmana 1A, Podstrana;
5. Andrija Bačić-Palković, Ratnih žrtava 58, Podstrana.

MJESNI ODBOR „SV. MARTIN-MUTOGRAS“
1. Nikola Bakota, Don Petra Cara 1, Podstrana;
2. Jakov Božiković, Sv. Martin 92, Podstrana;
3. Fabjan Marić, Sv. Martin 116, Podstrana;
4. Tomislav Čulić, Cesta Mutogras 9, Podstrana;
5. Anita Guć, Kneza Mislava 79, Podstrana.

MJESNI ODBOR „GORNJA PODSTRANA“
1. Zvonko Pućo, Don Petra Cara 161, Podstrana;
2. Neven Banić, Don Petra Cara 137, Podstrana;
3. Nenad Zovko, Don Petra Cara 228, Podstrana;
4. Marc Guerts, Don Petra Cara 188, Podstrana;
5. Jurica Popović, Don Petra Cara 159, Podstrana.