skip to Main Content

18. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21, 04/23) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) sazivam,

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 31. svibnja (srijeda) 2023. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
  4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu
  5. Prijedlog za donošenje javnih priznanja Općine Podstrana:

Predsjednik
Tomislav Buljan

Audio zapis sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 31. svibnja 2023. godine u vijećnici Općine Podstrana

Back To Top Skip to content