skip to Main Content

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21, 04/23) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) sazivam,

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 04. svibnja (četvrtak) 2023. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2023. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu,
  5. Odluka o pokretanju postupka rješavanja imovinskopravnih odnosa radi izgradnje infrastrukturne građevine – rekonstrukcija Ulice Mile Gojsalić od državne ceste D8 do Ulice ratnih žrtava u Podstrani
  6. Prijedlog Odluke o kupnji čst.zem. 3383, k.o. Donja Podstrana,
  7. Odluka o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Općine Podstrana,
  8. Odluka o imenovanju sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Općine Podstrana,
  9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela Općine Podstrana,
  10. Prijedlog Zaključka o dodjeli donacije

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan

Audio zapis sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 04. svibnja 2023. godine u vijećnici Općine Podstrana

Back To Top Skip to content