skip to Main Content

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) sazivam,

15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održati dana 27. veljače (ponedjeljak) 2023. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
  4. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,
  5. Prijedlog za donošenje II. Izmjena i dopuna Statuta Općine Podstrana,
  6. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova/članica vijeća za davanje koncesijskog odobrenja,
  7. Prijedlog za donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe po zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva u Splitu,
  8. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana za 2023. godinu,
  9. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice u Svetom Martinu,
  10. Prijedlog za donošenje Odluke Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio od HC „LAV“ do naselja Mutogras“.

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan

Audio zapis sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 27. veljače 2023. godine u vijećnici Općine Podstrana

Back To Top Skip to content