skip to Main Content

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) s a z i v a m,

14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održati dana 21. prosinca (srijeda) 2022. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog za donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu,
  4. Prijedlog za donošenje Zaključka o donošenju pozitivnog mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021. – 2027.,
  5. Prijedlog za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2023. godini
  6. Prijedlog za donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu,
  7. Prijedlog za donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana za 2022. godinu,
  8. Prijedlog za donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana za 2023. godinu.

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan

Audio zapis sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 21. prosinca 2022. godine u vijećnici Općine Podstrana
Back To Top Skip to content