skip to Main Content

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) s a z i v a m,

13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održati dana 15. prosinca (četvrtak) 2022. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog za donošenje Proračuna Općine Podstrana za 2023. godinu,
  4. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2023. godinu,
  5. Prijedlog za donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu,
  6. Prijedlog za donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu,
  7. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 2023. godinu,
  8. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Podstrana

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan

Audio zapis sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 15. prosinca 2022. godine u sali za sastanke Općine Podstrana
Back To Top Skip to content