skip to Main Content

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) sazivam,

11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održati dana 06. listopada (četvrtak) 2022. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje izmijenjenog i dopunjenog zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
 4. Prezentacija Studije varijantnih rješenja rekonstrukcije raskrižja državne ceste D8 s Poljičkom ulicom, Ulicom Gospe u Siti i Jurasovom ulicom u Podstrani,
 5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podstrana,
  5.a Obrazloženje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podstrane
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2022. godine,
 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu,
 8. Prijedlog X. Izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Podstrana,
 9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čst.zem. 5152/3, k.o. Donja Podstrana,
  9.a ZK izvadak 5152/3, k.o. Donja Podstrana
  9.b Rješenje č.zem. 5152/3, k.o. Donja Podstrana
  9.c Izvod iz katastarskog plana 5152/3, k.o. Donja Podstrana
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
  10.a Uputa Ministarstva uprave
 11. Prijedlog Odluke o kupnji čst.zem. 1542/3, k.o. Donja Podstrana,
  11.a Procjembeni elaborat č.zem. 1542/3, k.o. Donja Podstrana
  11.b Izvod iz katastarskog plana č.zem. 1542/3, k.o. Donja Podstrana
  11.c Zk izvadak 1542/3, k.o. Donja Podstrana
 12. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Odluke o davanju na korištenje javnih površina Općine Podstrana,
 13. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan

Audio zapis sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 06. listopada 2022. godine u sali za sastanke Općine Podstrana

Back To Top Skip to content