skip to Main Content

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) s a z i v a m,

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 28. srpnja (četvrtak) 2022. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog Odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za proračun, financije i općinsku imovinu,,
  4. Prijedlog Odluke o razrješenju članice i izboru članice Odbora za školstvo i predškolski razvoj,
  5. Prijedlog IV Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
  6. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Ulice ratnih žrtava – I. odvojak
    6.a Ulica ratnih žrtava – I. odvojak
  7. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan

Audio zapis sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 28. srpnja 2022. godine u sali za sastanke Općine Podstrana
Back To Top Skip to content