skip to Main Content

28. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21, 04/23) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) sazivam,

28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 02. svibnja (četvrtak) 2024. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu,
  4. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji nekretnina oznake čst.zem. 3214 i 3215, k.o. Donja Podstrana,
  5. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskom dobrom na području Općine Podstrana za razdoblje 2024.-2028. godine,
  6. Prijedlog za donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Podstrana,

PREDSJEDNIK:
Zdravko Galić

Audio zapis sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 02. svibnja (četvrtak) 2024. godine  u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana
Back To Top Skip to content