skip to Main Content

29. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21, 04/23) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) sazivam,

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 23. svibnja (četvrtak) 2024. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna za 2023. godinu,
 4. Prijedlog za donošenje Odluke o pristiglim ponudama, mikrolokacija A, redni broj 15,
 5. Prijedlog za donošenje Odluke o najpovoljnijem ponuditelju, mikrolokacija B, redni broj 8,
 6. Prijedlog za donošenje Odluke o pristiglim ponudama, mikrolokacija B, redni broj 15,
 7. Prijedlog za donošenje Odluke o najpovoljnijem ponuditelju, mikrolokacija D, redni broj 1,
 8. Prijedlog za donošenje Odluke o najpovoljnijem ponuditelju, mikrolokacija G, redni broj 1,
 9. Prijedlog za donošenje Odluke o najpovoljnijem ponuditelju, mikrolokacija LJ, redni broj 3,
 10. Prijedlog za donošenje Odluke o najpovoljnijem ponuditelju, mikrolokacija LJ, redni broj 5,
 11. Prijedlog za donošenje Odluke o pristiglim ponudama, mikrolokacija N, redni broj 3,
 12. Prijedlog za donošenje Odluke o pristiglim ponudama, mikrolokacija Š, redni broj 1,
 13. Prijedlog za donošenje Odluke o najpovoljnijem ponuditelju,, mikrolokacija T, redni broj 1,
 14. Prijedlog Odluke o evidentiranju stvarnog stanja zemljišta i uređenju međusobnih odnosa nositelja stvarnih prava,
 15. Prijedlog za donošenje javnih priznanja Općine Podstrana:

PREDSJEDNIK:
Zdravko Galić

Audio zapis sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 23. svibnja (četvrtak) 2024. godine  u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana
Back To Top Skip to content