skip to Main Content

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) sazivam,

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 08. prosinca (srijeda) 2021. godine u 18,00 sati u Sali za sastanke Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu;
 4. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
 5. Prijedlog Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Podstrana;
 8. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 2022. godinu;
 9. Program građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini;
 10. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini;
 11. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022. godini/11.a Prilog Mišljenje Turističke zajednice općine Podstrana.

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan

Audio zapis sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 8. prosinca 2021. godine u sali za sastanke Općine Podstrana

Back To Top Skip to content