skip to Main Content

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Održavanje 4. sjednice Općinskog vijeća odgođeno je za dan 25. listopada (ponedjeljak)  2021. godine u 19:30 sati.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15) sazivam,

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održat dana 21. listopada (četvrtak) 2021. godine u 19,00 sati u Sali za sastanke Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog za donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Podstrana;
  4. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Podstrana za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine;
  5. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu;
  6. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu;
  7. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka rješavanja imovinskopravnih odnosa radi izgradnje infrastrukturne građevine- izgradnja ulice pored Trga dr. Franje Tuđmana;
  8. Prijedlog za donošenje Odluke o produžetku Ulice Vinine u naselju Sv. Martin, Općina Podstrana (K.O. Donja Podstrana);
  9. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Općine Podstrana.

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan

Audio zapis sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 25. listopada 2021. godine u sali za sastanke Općine Podstrana

Back To Top Skip to content