skip to Main Content

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15) sazivam,

3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 9. rujna (četvrtak) 2021. godine u 19,00 sati u Sali za sastanke Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Podstrana,
  4. Prijedlog za donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podstrana,
  5. Prijedlog za donošenje III. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana,
  6. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila,
  7. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta i uvjetima prekopa nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene na području općine Podstrana,
  8. Prijedlog za donošenje Odluke o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa,
  9. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije.

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan

Audio zapis sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 9. rujna 2021. godine u sali za sastanke Općine Podstrana

Back To Top Skip to content