skip to Main Content

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/21) sazivam,

6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 26. siječnja (srijeda) 2022. godine u 18,00 sati u Sali za sastanke Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine oznake čst.zem.2393, k.o. Donja Podstrana
  a) Ponuda
  b) Procjembeni elaborat tržišne vrijednosti nekretnine;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za sudjelovanje u radu Općinskog vijeća
  a) Odluka o visini naknade za sudjelovanje u radu Općinskog vijeća;
 5. Prijedlog za usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana za 2021. godinu;
 6. Prijedlog za usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
 7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Podstana
  a) Suglasnost MUP;
 8. Prijedlog za usvajanje Plana djelovanja Općine Podstrana u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu;
 9. Prezentacija Programa rada Turističke zajednice Općine Podstrana za 2022. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o imenovanju članova/članica Vijeća za davanje koncesijskog odobrenjaa o imenovanju članova-članica Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan

Audio zapis sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 26. siječnja 2022. godine u sali za sastanke Općine Podstrana
Back To Top Skip to content