29. 05 2016 @ 5:43
 • Zakrpaj to

  Općina Podstrana dobila web servis za upravljanje komunalnim problemima

 • Ulica Križine - asfaltiranje

  Nakon izgrađenog kanalizacijskog sustava asfaltiran je dio Ulice Križine u punom profilu i dužini.

 • Don Petra Cara - rasvjeta

  U Ulici Don Petra Cara, kao i u ograncima iste ulice, u tijeku je izgradnja javne rasvjete.

 • Ulica Gradac - kanalizacija

  Uskoro će započeti radovi na izgradnji kanlizacijskog sustava u dijelu Ulice Gradac.

 • Ulica Križine - asfaltiranje

  Nakon izgrađenog kanalizacijskog sustava u dijelu Ulici Križine, ista će se asfaltirati u punom profilu i dužini.

 • OŠ Strožanac

  U tijeku su radovi na sanaciji krovišta, izmjene parketa i uređenja interijera OŠ Strožanac. Navedene radove financira Splitsko-dalmatinska županija iznosom od 600.000,00 kuna.

 • Javna rasvjeta

  Započeti su radovi izgradnje javne rasvjete od Banjalučkog odmarališta prema Grljevcu.

Obavijest o polaganju posebnog ispita za vozače autotaksi vozila na području Općine Podstrane

Na temelju članka 30. Odluke o autotaksi prijevozu (”Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 23/13) i članka 3. stavka 2. Pravilnika o posebnom ispitu za vozača autotaksi vozila s Programom ispita (”Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 14/13), Komisija za polaganje posebnog ispita za vozače autotaksi vozila na području Općine Podstrana, objavljuje O B A V I J E S T o …

Više »

46. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  sazivam, 46. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA Sjednica će se održat dana 25. svibnja (srijeda) 2016. godine u 17,00 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu se predlaže slijedeći: D N E V N I    …

Više »

Općina Podstrana dobila web servis za upravljanje komunalnim problemima

ZAKRPAJ.to-brosura_Page_1

Općina Podstrana nudi svojim mještanima novu mogućnost prijave komunalnih problema putem WebServisa za upravljanje komunalnim prijavama ZAKRPAJ.to. ZAKRPAJ.to je moderan i učinkovit alat za prijavu, evidenciju i upravljanje tekućih komunalnih problema. Uz rad komunalnog redarstva i ostalih djelatnika Općine Podstrana, našim mještanima nudi se mogućnost uključivanja u zajdničko detektiranje i rješavanje   komunalnih problema koje je moguće putem ove aplikacije prijaviti …

Više »

Javni poziv za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2016 godini

Preuzimanje:  Javni poziv za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2016 godini  – Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije (2014.-2016.) – Pravilnik o postupku dodjele sredstava iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije (2014.-2016.) …

Više »

45. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m, 45. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA Sjednica će se održat dana 16. svibnja (ponedjeljak) 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu se predlaže slijedeći: …

Više »

OBAVIJEST o primljenim polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODSTRANA Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje Klasa: 132-01/16- 01/01 Urbroj: 2181/02-04/01- 16-32 Podstrana, 25. travnja 2016. godine OBAVIJEST o primljenim polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa I. Nakon provedenog javnog poziva i obavljenog razgovora sa svim kandidatima izabrani su slijedeći polaznici: 1) U Upravni odjel za pravne poslove i strateško …

Više »

Javni poziv na području Općine Podstrana za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova

Na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, a u skladu s Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Općina Podstrana raspisuje J A V N I P O Z I V za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Podstrana S ciljem revitalizacije javnih površina, koji …

Više »

44. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m, 44. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA Sjednica će se održat dana 27. travnja (srijeda) 2016. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu se predlaže slijedeći: …

Više »

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana

Na temelju čl. 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 3/16)  i Zaključka Načelnika Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 7/16) od 3. ožujka 2016. godine o raspisivanju javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana I. Raspisuje se javni …

Više »

Javni poziv za podnošenje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Podstrana

Temeljem Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i  Odluke o javnim priznanjima Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj  05/10) Komisija za dodjelu javnih priznanja objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Podstrana. Molimo Vas da nam dostavite svoje prijedloge za: a) Nagradu za životno djelo, b) Osobnu nagradu, c) Skupnu nagradu, d) Zahvalnicu. najkasnije do 10. svibnja …

Više »

Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2015.-2020.

Grad Split, kao nositelj izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split, zajedno s 12 gradova i općina koji ulaze u sastav Urbane aglomeracije Split: Trogirom, Omišom, Sinjem, Kaštelima, Solinom, Podstranom, Dugim Ratom, Klisom, Dugopoljem, Mućem, Lećevicom i Dicmom, poziva sve zainteresirane tvrtke, obrte, poljoprivredna gospodarstva, zadruge, javne ustanove, institucije, organizacije civilnog društva tegrađane da prijave svoje projektne ideje koje mogu pridonijeti …

Više »

Natječaj za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2016. godini

Natječaj za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2016. godini Ugovarateljno tijelo: Grad Split Rok podnošenja: 15.09.2016. Prihvatljivi prijavitelji: Obrti Prihvatljiva ulaganja: Predmet ovog natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava u obliku potpore male vrijednosti. Potpore se dodjeljuju za slijedeće namjene: a. uređenje poslovnog prostora – uključuje grube i završne građevinske radove s utrošenim materijalom po specificiranim troškovničkim stavkama u …

Više »

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacija“ za 2016. godinu

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacija“ za 2016. godinu Ugovarateljno tijelo: Splitsko-dalmatinska županija Rok podnošenja: 31.05.2016. Prihvatljivi prijavitelji: Centri izvrsnosti, tehnološki parkovi, uredi za transfer tehnologija, fakulteti, instituti, te mala i srednja poduzeća Prihvatljiva ulaganja: Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje Programa tehnološki razvoj, istraživanje i primjena …

Više »