skip to Main Content
Izbori za vijeće mjesnih odbora 2023.

Općinsko vijeće Općine Podstrana donijelo je 04. svibnja 2023. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Općine Podstrana objavljenu u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ broj 14/23.

Izbori za vijeća mjesnih odbora održat će se u nedjelju 09. srpnja 2023. godine.

Izborno povjerenstvo

Za potrebe odvijanja izbornih radnji  Izborno povjerenstvo uredovat će na adresi

Trg dr. Franje Tuđmana 3, I. kat zgrade Općine (soba broj 3) od 17. svibnja 2023. godine.

Informacije vezane za provođenje izbora mogu se dobiti na brojeve telefona ili na e-mail u nastavku:

Izborno povjerenstvo:

Tel: 021/330-489,
e-mail:  bozena.perisic@podstrana.hr ; jurja.tadinac@podstrana.hr

Dežurstva za predaju kandidacijskih lista za izbore za članove/članice vijeća Mjesnih odbora na području Općine Podstrana, održavat će se na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 3, I. kat zgrade Općine (soba broj 3), i to:

 1. svibnja 2023. godine od 13:00 do 15:00 sati,
 2. svibnja 2023. godine od 13:00 do 15:00 sati,
 3. svibnja 2023. godine od 13:00 do 15:00 sati,
 4. svibnja 2023. godine od 13:00 do 15:00 sati i od 17:00 do 19:00 sati,
 5. svibnja 2023. godine od 13:00 do 15:00 sati i od 17:00 do 19:00 sati.

Akti vezani za izborne radnje

Obrasci

 • Obrazac 1 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Podstrana
 • Obrazac 2 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana biračkog odbora za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Podstrana
 • Obrazac 3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za članicu/člana vijeća
 • Obrazac 4 – Prijedlog liste kandidata političke stranke/političkih stranaka za članove vijeća
 • Obrazac 5 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove vijeća mjesnog odbora s Popisom birača koji podržavaju listu grupe birača

Pitanja i odgovori zainteresiranim strankama

Poštovani članovi izbornog povjerenstva!
Sustav iz kojega tražite potvrde na sudu velik dio vremena ne radi i upravo sad opet ne radi.
U dokumentaciji koju ste objavili na stranicama općine tu potvrdu niste niti naveli.
Niste niti objavili sva pitanja koja su vam postavljana od ponedjeljka, 22. 5. 2023.
Molim vas za odgovor: ima li još išta što tražite, a niste objavili i ne možemo to normalno ishoditi preko institucija RH?

ODGOVOR POSLAN DANA 25. SVIBNJA 2023. GODINE

Nastavno na Vaš email, očitujemo se redom kako slijedi:

Sukladno članku 17. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 114/20, 37/21), a u svezi s člankom 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), kandidati su prilikom davanja izjave o prihvaćanju kandidature dužni priložiti i uvjerenje/potvrdu iz kaznene evidencije.

Izborno povjerenstvo Općine Podstrana objavilo je Upute i obavijesti kandidatima u sadržaju kako ga propisuje Zakon o lokalnim izborima.

Objava pitanja i odgovora vezano za izbore za članove/članice vijeća mjesnih odbora nije zakonska obveza, već odluka ovog Izbornog povjerenstva s ciljem da se na javan, transparentan i brz način svim potencijalnim kandidatima učine dostupnima sve relevantne informacije vezano za provedbu izbora.

Što se tiče neobjavljenih pitanja i odgovora, isti su se odnosili na konkretne, pojedinačne slučajeve i kandidate, slijedom čega je Izborno povjerenstvo zaključilo kako nije ovlašteno objavljivati prepisku s potencijalnim kandidatima koja sadrži privatne podatke,  a sve bitne informacije proizašle iz te prepiske Izborno povjerenstvo objavilo je u formi Obavijesti zainteresiranim strankama dana 24.05.2023. godine.

Naposljetku, Izborno povjerenstvo maksimalno je angažirano te u komunikaciji sa Općinskim sudom u Splitu i Ministarstvom pravosuđa i uprave kako bi se otklonile poteškoće u sustavu koje usporavaju izdavanje potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije.

Upravo je zatraženo od Općinskog suda u Splitu da se očituje o mogućnosti izdavanja potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije tijekom vikenda, odnosno u produljenom radnom vremenu te ćemo po primitku odgovora o istom obavijestiti zainteresirane stranke objavom na mrežnoj stranici.

Molim vas da mi javite jesu li za kandidaturu za članove MO-a potrebne potvrde iz kaznene evidencije?
Molim Vas i za odgovor, trebamo li otvoriti račun za izbornu promidžbu?

ODGOVOR POSLAN DANA 18. SVIBNJA 2023. GODINE

Nastavno na Vaš upit da li je potrebna potvrda iz kaznene evidencije za kandidaturu za članove MO, istu je potrebno je priložiti sukladno članku 17. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 114/20, 37/21), a u svezi s člankom 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20).

Nadalje, vezano za Vaš upit za otvaranje računa za troškove izborne promidžbe, nije potrebno otvarati poseban račun za troškove izborne promidžbe.

Molim Vas da me obavijestite o rokovima unutar kojih se treba predati lista za mjesne odbore, kao i da mi pošaljete formulare koji se trebaju popuniti ili poveznicu na iste.
Ujedno se nadam da ćete mi preko jumbo maila poslati podjelu ulica po MO.
Srdačan pozdrav!

ODGOVOR POSLAN DANA 17. SVIBNJA 2023. GODINE

Dana 16. svibnja 2023. godine na web stranici Općine Podstrana objavljena je Obavijest o Izborima za vijeća mjesnih odbora 2023. godine Izbori za vijeća mjesnih odbora 2023. godine – Općina Podstrana, koja sadrži akte i obrasce vezane za izborne radnje, i na kojoj možete preuzeti Upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora članova/članica vijeća Mjesnih odbora, kao i potrebne obrasce za predaju kandidature. Rok unutar kojih se treba predati lista za mjesne odbore je od 17. svibnja 2023. godine do 30. svibnja 2023. godine.

Dana 15. svibnja 2023. godine putem jumbo maila Iskon.Jumbo (tportal.hr) poslala sam Vam grafički prikaz granica naselja Općine Podstrana.

Što se tiče podjele ulica po MO, Izborno povjerenstvo dana 16. svibnja 2023. godine je poslalo Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu, Odluku o izborima za vijeće mjesnih odbora na području Općine Podstrana, te kada SDŽ pošalje Izbornom povjerenstvu popis mjesnih odbora i ulica koje pripadaju u pojedini mjesni odbor, istu ćemo Vam dostaviti.

Molim Vas da mi mailom pošaljete popis ulica prema pripadajućim mjesnim odborima, kao i poveznice i kontakte izbornog povjerenstva za predstojeće izbore za mjesne odbore.

ODGOVOR POSLAN DANA 15. SVIBNJA 2023. GODINE

Nastavno na Vaš email, u att. prilažem sljedeće:

 • Odluka o utvrđivanju područja mjesnih odbora u Općini Podstrana, objavljeno u Službenom glasniku br. 26/2016
 • Opis granica područja naselja u Općini Podstrana, obavljeno u Službenom glasniku Općine Podstrana br. 20A/2016

Kolegica Jurja Tadinac će Vam istovremeno jumbo mailom poslati grafički prikaz granica područja naselja u općini Podstrana, jer je datoteka prevelika za slanje običnom elektroničkom poštom. Iskon.Jumbo (tportal.hr)

U ovoj pripremnoj fazi izbora za vijeća mjesnih odbora predlažem Vam kontaktirati kolegicu Tadinac ili mene, obzirom da ćemo nas dvije uglavnom i odraditi pretežiti dio i sva koordinacija će ići preko nas dvije.

Dostupne smo svakim radnim danom na telefon 021/330-489 od 7 do 15 h, na email adrese: bozena.perisic@podstrana.hr ; jurja.tadinac@podstrana.hr

Vijesti

26svi 23

Obavijest zainteresiranim strankama

Izborno povjerenstvo Općine Podstrana, vezano za objavljena dežurstva za predaju kandidacijskih lista za izbore za članove/članice vijeća Mjesnih odbora na području Općine Podstrana, obavještava zainteresirane stranke da će dana 30.…

16svi 23

Izbori za vijeća mjesnih odbora 2023. godine

Općinsko vijeće Općine Podstrana donijelo je 04. svibnja 2023. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Općine Podstrana objavljenu u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ broj…

Back To Top Skip to content