skip to Main Content

Obavijest o provođenju obvezatne sustavne proljetne deratizacije i larvicidne dezinsekcije na području Opdine Podstrana

Obavještavamo Vas da de se dana 11.04.2024. započeti sa provođenjem obvezatne preventivne proljetne deratizacije i larvicidne dezinsekcije na području Opdine Podstrana, ista de trajati do 16.04.2024.

Za provedbu radova koristiti de se isključivo pripravci proizvođača koji su registrirani za ovu namjenu te posjeduju rješenja Ministarstva zdravstva i ostale potrebne dozvole za primjenu u Republici Hrvatskoj. Svi pripravci de se primjenjivati sukladno uputama proizvođača, pravilnima struke te prema preporukama Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije za područje Opdine Podstrana u 2024. godini.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju za slijededi povoljniji termin.

Back To Top Skip to content