skip to Main Content
visitpodstrana.hr

Ciljevi provođenja javne nabave između ostalog obuhvaćaju jednaki tretman svih sudionika sustava javne nabave, poticanje tržišnog natjecanja i održivog gospodarskog rasta te pružanje jedinstvene pravne zaštite sudionicima procesa nabave.

Što je javna nabava?

Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima – državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – budući da ta tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Pravila i postupci trebaju imati javnu prepoznatljivost i osigurati pristupačnost svim zainteresiranim osobama uz istovremeno postizanje najšireg društvenog nadzora nad potrošnjom javnih sredstava.

PRAVILNIK ZA NABAVU ROBE I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KUNA, ODNOSNO ZA NABAVU RADOVA DO 500.000,00 KUNA

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 31. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 07/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 28. sjednici održanoj dana 22. travnja2015. godine donosi:  Pravilnik za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna Adobe Acrobat

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) i članka 31. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 07/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 58. sjednici dana 6. travnja 2017. godine donosi:
Back To Top Skip to content