skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Nabavu i ugradnju prometno svjetlosne promjenjive signalizacije na pješačkim prijelazima kod križanja DC8 – Zvonimirova ulica i DC8 – Starčevićeva ulica u Podstrani.

Na temelju članka 12. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno radova do 66.360,00 eura („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 17/2023) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu i ugradnju prometno svjetlosne promjenjive signalizacije na pješačkim prijelazima kod križanja DC8 – Zvonimirova ulica i DC8 – Starčevićeva ulica u Podstrani, evidencijski broj nabave: I/6-2024.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda , Uputama ponuditeljima , Troškovnikom i Projektnim zadatkom  koje se nalaze u privitku, dostavite najkasnije do 27. lipnja 2024. godine do 12:00 sati na način kako je to Uputama određeno.

Back To Top Skip to content