skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Uslugu provođenja DDD mjera na području Općine Podstrana tijekom 2024. godine.

Na temelju članka 10. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno radova do 66.360,00 eura („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: broj: 17/2023) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu Provođenja DDD mjera na području Općine Podstrana tijekom 2024. godine, evidencijski broj nabave: VII/9-2024.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda Adobe Acrobat koji se nalazi u privitku, dostavite najkasnije do 06. ožujka 2024. godine do 12:00 sati na način kako je to Uputama određeno.

Back To Top Skip to content