skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Uslugu stručnog nadzora i koordinatora II nad radovima na rekonstrukciji dijela Ulice Poljičkih knezova u Podstrani.

Na temelju članka 10. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno radova do 66.360,00 eura („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: broj: 17/2023) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu stručnog nadzora i koordinatora II nad radovima na rekonstrukciji dijela Ulice Poljičkih knezova u Podstrani, evidencijski broj nabave: IV/4-2024.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda Adobe Acrobat i Uputama ponuditeljima Adobe Acrobat koje se nalaze u privitku, dostavite najkasnije do 25. ožujka 2024. godine do 12:00 sati na način kako je to Uputama određeno.

Back To Top Skip to content