skip to Main Content

Zaključci o uvrđivanju Prijedloga stavanja izvan snage Urbanističkih planova uređenja

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 07/2021 i broj 21/2021), Općinski načelnik Općine Podstrana na dan 20. veljače 2023. godine donosi slijedeće Zaključke o uvrđivanju Prijedloga stavanja izvan snage Urbanističkih planova uređenja:

Navedenim zaključcima se u utvrđuje se Prijedlog stavljanja izvan snage Urbanističkih planova uređenja  i prosljeđuju na javnu raspravu.

Javna rasprava  će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Podstrana, u dnevnom tisku, na službenoj Internet stranici Općine Podstrana (www.podstrana.hr) i na službenoj Internet stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Javni uvid u Prijedlog stavljanja Plana izvan snage traje 15 dana.

Back To Top Skip to content