skip to Main Content

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu ID PPU & SPUO ID PPU Općine Podstrana i Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage UPU-a broj 6, 7, 8, 9, 10 i 14

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, članak 102., („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) prilažemo za objavu na mrežnim stranicama Općine Podstrana:

Back To Top Skip to content